ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Vloni proběhla první část nutné rekonstrukce elektřiny v celé pravé polovině budovy. Firmy vše stihly uskutečnit jen tak tak, aby žáci mohli 1. září usednout v čistém a bezpečném prostředí. Letos nás čeká rekonstrukci dokončit, jedná se o celou levou část. Bude současně nutné kompletně přebudovat zázemí v šatnách u tělocvičen (rozvody vody, kanalizace, obklady, dlažba, sprchy). Držte nám prosím palce, aby vše proběhlo dle nasmlouvaných termínů, kdy je každý pracovní den vzácný. Po prázdninách už bychom měli vstoupit do budovy, která má moderní rozvody a počítá s čím dál větší zátěží v elektrické síti. Celý příspěvek

Ve dnech 14.-17.6. 2021 proběhla na naší škole poslední virtuální mobilita projektu Erasmus+ o kyberšikaně pod vedením turecké partnerské školy. Z důvodu přetrvávajících důsledků pandemie nebylo možné vycestovat fyzicky, a proto bylo projektové setkání opět zrealizováno virtuální formou. V úvodu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o turecké kultuře, partnerská škola nám představila svou školu a historická místa ve svém regionu. Následně jsme si zahráli námi oblíbený Kahoot, abychom si ověřili, co si o Turecku pamatujeme. Poslední aktivitou dne byla přednáška z oblasti kyberšikany pod vedením turecké policie a následná diskuze s účastníky projektu. Celý příspěvek

Je škoda, že technický pokrok vymýtil ze života něco tak kouzelného, jako jsou ručně psané dopisy. V současné době zřídka uvidíme někoho komunikovat skrz dopisování. Kvůli pohodlí a jednoduchosti textových zpráv či e-mailů tento druh komunikace téměř vymizel. Celý příspěvek

Dne 1. 6. 2021 se žáci třídy 9. A zúčastnili přednášky na téma Právní důsledky kyberšikany. Tato akce navazovala na již proběhlý projektový týden (tj. 24. 5. – 28. 5. 2021) Erasmus+ s názvem Kyberšikana je out, přátelství je in!, do kterého jsme i nadále  virtuálně zapojeni. Rozvoj technologických pomůcek je v současnosti zcela nezadržitelný, jsou našimi běžnými pomocníky v každodenním životě. Velmi jednoduše však mohou být zneužity. Cílem přednášky tak bylo dále šířit a prohlubovat již získané znalosti z oblasti tzv. kyberšikany, poukázat na její nebezpečí, následky a prevenci. Celý příspěvek

Ve dnech 24. – 27. 5. 2021 proběhla na naší škole další virtuální mobilita projektu Erasmus+ , která plně nahradila plánovaný výměnný pobyt našich žáků v Rumunsku. Tématem společného online setkání našich žáků společně s partnery z Rumunska, Turecka a Portugalska bylo zamyšlení se nad problémem kyberšikany, který je v současné době při využívání digitálních technologií na denní bázi velmi aktuální.   Celý příspěvek

Spolupráce naší základní školy s Domovem seniorů Pohoda ve Chválkovicích se rozšířila i na osobní setkání. Projekt Obejmi čtením, v jehož rámci pravidelně čtou žáci seniorům knižní ukázky, se setkal s ohlasem u dětí, proto jsme Domov seniorů navštívili. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
Volba povolání – Prostějov, 9.B
22.09.2021

 

Legiovlak
8. AC
23.09.2021

 

Přespolní běh
vybraní žáci 7. tříd
24.09.2021

 

Legiovlak
9. A
24.09.2021

Evropský den jazyků
27.09.2021

 

Státní svátek
Den české státnosti
28.09.2021

 

Beseda
9. A, KHS Olomouc
29.09.2021

 

Beseda
9. BC, KHS Olomouc
4.10.2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021

08 – 09.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 8.C
15.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 6.A
18.10.2021