Provoz ŠD 

Provozní doba ŠD je v pondělí až v pátek od 6.00 hod. do 7.40 hod. a od 11.40 hod.  do 17.00 hod. Příchod do ranní družiny je možný do 7.20 hod., pak bude vchod uzamčen.

Pak je možný vstup do školy hlavním vchodem v 7.30 hodin.

 

S ohledem na organizaci činností ŠD jsou pravidelné odchody žáků ze školní družiny stanoveny takto: po obědě do 14.00 hod. a poté od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

Družinové třídy, které jsou umístěny v budově školy, přechází mezi 15:15 – 15:30 hod. do budovy školní družiny. Rodiče si zde vyzvedávají děti od 15:30 hod. do 17.00 hod.

 

Platba za ŠD 

Za pobyt v ŠD je vybíráno školné ve výši   150,- Kč měsíčně. Za  období září až prosinec je školné splatné do 30.9., za období leden až červen do 30.1. 

Školné je hrazeno bezhotovostně na účet školy č. 61337811/0100. Do poznámky  uveďte:  jméno  a příjmení dítěte – ŠD školné.