ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

  • od 4. 1. 2021 bude prezenčně vzděláván pouze 1. a 2. ročník – docházka je povinná
  • všechny ostatní ročníky (3. – 9. ročník) přecházejí na distanční výuku – dle rozvrhu platného od 2. 11. 2020
  • provoz školní družiny bude pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn (6:30 – 16:45)
  • obědy mají žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny, ostatní ročníky je mají automaticky odhlášeny, žáci mají nárok v době distanční výuky na dotovaný oběd, je možné jej odebírat do jídlonosiče v době 11.00 – 11.45 a 13.15 – 14.00 (v tomto případě je nutné si obědy přihlásit!), v jídelně je nutné dodržovat platná hygienická pravidla dezinfekce rukou a nošení roušek
  • přihlásit se na obědy můžete přes aplikaci strava.cz, popř. e-mailem jidelna.demlova@seznam.cz, přihlášky nelze objednat telefonicky!
  • přihlášky  obědů na ostatní dny vždy den dopředu do 10.30 hod!
  • po celou dobu pobytu ve škole budou vyžadována zvýšená hygienická opatření včetně nošení roušek
  • prosím sledujte web školy a média pro aktuální informace

Ve středu 16. 12. proběhl v knihovně Jungmannova a ve třídě 1. B projektový den Slabikářová slavnost. Děti se na tento den připravovaly celé předslabikářové období během měsíců září až listopad. Díky letošní výjimečné situaci se mohl tento slavnostní den uskutečnit až před Vánocemi. Celý příspěvek

I během distanční výuky někteří žáci nezaháleli a zúčastnili se školního kola olympiády v českém jazyce. Se záludnostmi naší mateřštiny a slohovým zpracováním daného tématu si všichni účastníci (celkem 9 žáků z 8. a 9. tříd) poradili a odevzdali velmi pěkné práce. Celý příspěvek

Ještě před uzavřením škol si žáci 8.C stihli užít projektový den metodou CLIL, což je metoda, která propojuje výuku cizího jazyka s výukou zeměpisu. Na realizaci projektu k nám zavítal známý cestovatel pan Karel Kocůrek, který žákům představil Kanadu a Aljašku, kterou sám několikrát procestoval. Celý příspěvek

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné dle MPSV:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce