ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

1. Odhlášky na poslední tři dny v červnu se přijímají do úterý 26.6.2018 do 12.30
hodin. Z důvodu objednávek potravin nemůže být brán zřetel na pozdější
odhlašování. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 27.6.-29.6.2018
odebírat.
2. Stravné na měsíc září je možné si vyřídit koncem měsíce srpna. Úřední hodiny
v srpnu 2018 pro vyzvednutí složenek a přihlášení nových strávníků jsou denně
od pondělí 27.8.2018 do pátku 31.8.2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin u
paní účetní Korhoňové.
3. Žádáme nové strávníky, především žáky 1.ročníků, aby přihlášky ke stravování
odesílali již v průběhu měsíce června! Přihlášky k vyplnění naleznete na naší
adrese www.zsdemlova.cz ve složce školní jídelna. Pro včasné vyřízení doporučuji
přihlášky odesílat již nyní, nejpozději do 15.8.2018 z důvodu přípravy a zpracování.
Strávníci, kteří si stravování nezruší a neodhlásí se, budou automaticky
přihlášení od pondělí 3.9.t.r. Celý příspěvek

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací dětí a žáků, která je umístěna v prostorách odboru školství Magistrátu města Olomouce, Palackého 14, Olomouc.  Jedná se o výstavu, která je součástí akce  nazvané „S kočičkou Olou po Olomouci“, kterou připravil odbor školství ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a informací  na měsíce duben-květen 2018  pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ. Jednalo se o komentované prohlídky po památkách města, které zajišťovali pracovníci odboru vnějších vztahů a informací. V rámci prohlídky  děti obdržely pracovní sešity, navržené a zpracované rovněž zaměstnanci uvedených odborů, které obsahují např. kvízy, informace o městě a jeho významných osobnostech. Cílem této akce je zvýšení povědomí dětí o pamětihodnostech rodného města a upevnění již doposud získaných znalostí. Takto se i Vy můžete podílet na výběru nejzdařilejších obrázků tím, že budete pro nejkrásnější dílko hlasovat, a to až do 18.6.2018. Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže se uskuteční 22.6.2018 v 10:00 hod. v prostorách odboru školství Magistrátu města Olomouce, Palackého 14. Za naši školu ZŠ Zeyerova se výtvarnými pracemi zúčastnili žáci třídy 1. B. Celý příspěvek

Kdo se chce zajímat o svět, musí se zajímat nejdříve o své okolí, a kdo chce znát přítomnost a nahlédnout do budoucnosti, musí znát minulost.  Na základě tohoto přesvědčení jsme se společně s 9. B vydali čistit tzv. Stolpersteine (kameny zmizelých), kterých je v chodnících před domy zmizelých židovských rodin po Olomouci 212. Celý příspěvek

„Každá totalita je zákonitě zločinná,“ řekla na úvod besedy s žáky 9. ročníku Věra Pytlíčková, jejíhož otce zavřeli komunisté v 50. letech na 7 let do lágru v Jáchymově pouze za to, že měl ve Vyškově knihkupectví a vedl junácký oddíl. Celý příspěvek

Vážení rodiče, 

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení realizace II. etapy protipovodňových opatření, s čímž souvisí i značné dopravní omezení ve městě. Spolu s III. etapou se bude stavba týkat dvou dopravních tepen města a dvou frekventovaných mostů přes řeku Moravu. Návrh dopravních omezení II. etapy počítá s průjezdností mostu v Komenského ulici pro všechna vozidla do 20. května. Od tohoto data do konce června 2018 pouze pro vozidla integrovaného záchranného systému a MHD, poté bude zcela uzavřen. Uzavírka mostu by měla trvat 15 měsíců. V souvislosti s připravovanými dopravními omezeními ve městě bychom Vás chtěli upozornit, že může docházet k opožděnému dovozu stravy, a to v návaznosti na konkrétní dopravní komplikace. Pro zajištění větší informovanosti je na webu města Olomouce www.olomouc.eu zřízena samostatná stránka týkající se realizace protipovodňových opatření. 

V pondělí 16. dubna panovala mezi námi, žáky 6. C, nervozita a předsoutěžní napětí. Chystali jsme se totiž na online kolo soutěže Souboj čtenářů 2018, kterou pořádá Svět knihy s. r. o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Celý příspěvek

V letošním roce jsme se přihlásili do Projektu Zdravá 5 – s názvem „Udělej radost jídlem…“. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Celý příspěvek

1 2 3 5

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Preventivní akce Policie ČR
2. ABC
18. 6. 2018

 

Vynálezy a objevy, co změnily svět
Výstava, 9. A
18. 6. 2018

 

Ukázková hodina karate
2. ABC
19. 6. 2018

 

Vitamínový den
Praktické ukázky lisování a ochutnávky ovocných šťáv
1. – 4. ročníky
20. 6. 2018

 

Plavání
2. ABC
21. 6. 2018

 

Vynálezy a objevy, co změnily svět
Výstava, 8. A
21. 6. 2018

 

Den s knihou
Projektový den 1. stupně
22. 6. 2018

 

Slavnostní předání dárků účastníkům kurzu „Lyžování s Janem Hudcem“
Vybraní žáci 2. ročníků
22. 6. 2018

 

Exkurze Nošovice – pivovar, automobilka
Vybraní žáci 7. a 8. ročníků
22. 6. 2018