ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné dle MPSV:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Celý příspěvek

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., Celý příspěvek

Ve středu 16. 9. 2020 pronikli žáci 9. C do tajů programování. Jejich úkolem bylo postavit tančícího robota. Žáci využili při své činnosti stavebnici LEGO Mindstroms Education EV3. Modelu zadali různé příkazy a ověřili si, zda robot plní jednotlivé pokyny. Na následujících fotografiích a videích se podívejte, jaké nápadité a originální výrobky se nám podařilo sestavit. Nejšikovnějším žákům se podařilo poskládat také robota, který by obstál v zápasech sumo. Projektový den „Robotika hrou“ si všichni užili. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme další akce.