ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Poslední školní den se nesl ve znamení loučení. A loučily se s námi i děti z adaptační skupiny ukrajinských uprchlíků, kterým jsme od 2. května vytvořili v budově školy prostor a pomohli jim se v českém školním prostředí aklimatizovat. Když se v běžných třídách rozdávalo vysvědčení, v adaptační skupině ředitelka školy předávala pochvalné diplomy za práci v adaptační skupině. Pro většinu ukrajinských dětí byl tento způsob jediným završením školní roku. Skupina byla otevřena 2. května a svou činnost ukončila 30. června. Od počátku v ní působila zkušená ukrajinská učitelka, která se snažila děti sžít s novým prostředím, věnovat se jim dále formou malotřídní výuky a zároveň je seznamovat s českým jazykem. V tomto nelehkém úkolu jí byla od. 1.  června nápomocna česká studentka pedagogiky. Skupinu navštěvovalo okolo 19 dětí, zakoupeny jim byly základní školní pomůcky a obědy měly taktéž zdarma. Děti se s vedením školy poslední školní den rozloučily česky proneseným děkovným proslovem a namalovaným obrázkem naší vlasti. Ukrajinské učitelka nám také poděkovala v češtině. „Cítili jsme se zde u vás moc dobře, měli jsme všechno, co jsem potřebovali a všichni se k nám chovali ohleduplně. Moc děkujeme za takové zázemí, bylo nám tady moc dobře,“ zněla slova paní učitelky.  Celý příspěvek

Ani v letošním roce bohužel nemohl proběhnout tradiční ples Základní školy Zeyerova, a tak se učitelé druhého stupně rozhodli zorganizovat stužkování žáků devátého ročníku na školním hřišti, aby tak děti nepřišly o svou slavnostní chvíli a mohly si ji společně se svými rodinami, kamarády a učiteli užít. Celý příspěvek

V letošním školním roce probíhal na naší škole od dubna do konce června 2022 technický kroužek zaměřený na modelování a 3D tisk. Tento zájmový klub navštěvovalo 7 žáků 2. stupně, kdy mnozí z nich mohou být v budoucnu konstruktéři a projektanti. Kroužek u nich rozvinul technické a konstrukční myšlení a také je inspiroval k výběru střední školy technického zaměření s možností dobrého uplatnění na trhu práce. Celý příspěvek

Pasuji tě na čtenáře a vítám tě do čtenářského řádu.

To uslyšeli v pondělí 20. června všichni žáci 1.A při své návštěvě knihovny na Jungmannově ulici z úst pana krále poté, co se k dodržování čtenářských pravidel zavázali tímto slibem: Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
naučná stezka Prabába, Šternberk, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Exkurze 
Fort Radíkov, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Olympijský den
1. stupeň
Po 27.06.2022

 

Sportovní dopoledne
Lanové centrum, 4.B
Út 28.06.2022

 

Olympijský den
2. stupeň
Út 28.06.2022

 

Závěr školního roku
Čt 30.06.2022

 

Hlavní prázdniny
Pá 01.07.2022 – St 31.08.2022