ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

V loňském školním roce se žáci současné 7. A zúčastnili soutěže Chraňme Česko. Uklízeli jsme okolí školy, soutěžili v Rozáriu a v celkovém hodnocení jsme obsadili krásné 2. místo. Tento úspěch byl ještě okořeněn individuálním oceněním pro Evu Andrýskovou a Adélu Částečkovou, jejichž výtvarná práce s tématem Můj domov – čisté a zelené město zvítězila. Celý příspěvek

V pátek 1. září 2023 proběhla závěrečná konference projektu IKAPOK II, díky kterému na naší škole probíhaly kroužky programování. Cílem konference bylo představit realizované aktivity všech zapojených škol. V rámci naší prezentace jsme ukázali výrobky žáků z kroužku 3D modelování, mezi kterými byly pohyblivé modely či makety Eiffelovy věže. Konferencí jsme se s projektem IKAPOKII rozloučili a budeme se těšit na další. Celý příspěvek

Celý příspěvek

Sběr papíru
9.10. – 11.10. 2023
     
  dopoledne odpoledne
Pondělí   14:00 – 16:30
Úterý  6:30 – 7:30 14:00 – 16:30
Středa 6:30 – 7:30 14:00 – 16-30 
     
Sbírají se noviny, časopisy, letáky, propagační papírový materiál,
knihy bez tvrdého obalu, atd.
Nesbírá se karton.

Opět po roce zavládla 4. září na Základní škole Zeyerova příjemná atmosféra. Pro padesát nedočkavých prvňáčků to byl první školní den. Ti všichni spolu s velkým množstvím rodičů a prarodičů zaplnili prostranství před hlavním vchodem, aby společně zahájili novou životní etapu. Tam už na ně čekaly jejich paní učitelky a všichni se pak společně přemístili do tělocvičny. Tam je vřelými slovy přivítala paní ředitelka Vladimíra Švecová, která ve svém projevu popřála všem dětem hodně úspěchů a mnoho pěkných zážitků v novém prostředí.         Celý příspěvek

Na konec školního roku se většina žáků těší, ale u deváťáků je to trochu jiné. Najednou je před nimi nová výzva v podobě nástupu na střední školu, čekají je noví spolužáci a učitelé. A se Zeyerkou se  chtě nechtě musí rozloučit. Již podruhé se tak stalo během stužkování na školním hřišti. Celý příspěvek

Proč na naší škole probíhal kroužek 3D tisku? Proč se uskutečnila exkurze do firmy Startech? Uvedené aktivity proběhly na základě zapojení naší školy do projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. V rámci něho probíhaly aktivity buď pod hlavičkou Krajského centra Kariérového poradentství, nebo Centra kolegiální podpory – podpora polytechnického vzdělávání. Celý příspěvek

Dne 20. června 2023 proběhl na naší škole Den s knihou. Cílem tohoto projektového dopoledne bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti ke knížkám a vytvořit u nich návyk pravidelného a soustavného čtení. Děti navštívily knihovnu, oživily si slib čtenáře, prohlédly si zajímavé knížky, dozvěděly se něco nového a četly si v přírodě. Celý příspěvek