ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace stanovuje, že testování žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021, v tuto chvíli není určeno konkrétní datum konce testování (zatím předpokládáno 28. února). Testování se bude provádět vždy v pondělí, pokud nebude prvním vyučovacím dnem pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu (obdobně se použije pro příchod žáka v jiný den do školy).
  • Testování u nás ve škole bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se testují až v první vyučovací hodině, po dobu pobytu v ŠD mají roušku/respirátor.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek, a to: Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu, žáci do 15 let jsou oprávněni používat roušku), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních, nesmí používat sprchy a nesmí zpívat.

V pátek 12. listopadu se všechny děti z 1.A těšily do školy o něco více než obvykle. Kromě toho, že se do ní vracely po čtyřdenní distanční výuce, věděly, že je čeká výjimečný den s překvapením. Den, kdy měly ukázat, co všechno se za dva měsíce ve škole stihly naučit.
Jsou to prvňáčci šikovní. Zvládli už přečíst celou Živou abecedu, naučili se číst spoustu písmen, slov i krátkých vět. Také znají mnoho básniček, písniček a pohádkových postav.
Hned ráno jsme se společně vydali do knihovny v Jungmannově ulici, kde se Slabikářová slavnost konala. Po krátkém seznámení s knihovnou se děti pustily do plnění úkolů. Společnými silami si vzpomněly na všechny dopravní prostředky, kterými jezdí Večerníček, spočítaly, kolik vlasů má na hlavě Rákosníček a ukázaly, jak se orientují v dalších pohádkách.
Po společném zpěvu písničky došlo i na písmena, která už děti poznají. A protože ke každému z nich znají krásnou básničku, všechny podle obrázků zarecitovaly.
Pak už mohlo následovat očekávané překvapení. Všichni prvňáčci ukázali, že už zvládli pořádný kus práce, a proto byli oceněni velikou medailí. A protože na nich byla vidět chuť pustit se do poznávání dalších písmen, každý si odnesl svůj nový Slabikář.
Děti se už teď těší na všechno, co si v něm přečtou a co nového se v něm naučí.
E. Thürriglová Celý příspěvek

Základní škola Zeyerova v Olomouci nabízí pracovní pozici uklízečky na plný nebo částečný úvazek. Pracovní doba v odpoledních hodinách. Nástup možný ihned nebo dohodou. Bližší informace od 7.30 do 16.00 na tel.:581 114 232 nebo na e-mailu: stachova@zs-zeyerova.cz.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 následující: nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny, doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda KHS – Škodlivost kouření 
8.B
St 01.12.2021

 

Konzultace s vyučujícími
ve škole, 14:00 – 16:00
1.12. 2021

 

Beseda KHS – Škodlivost kouření
8.C
Čt 02.12.2021