Stravování ve školní jídelně od 17. května 2021

 • výuka na 1. st probíhá bez rotace, ke stravování budou automaticky přihlášeni všichni  žáci  –  bez ohledu na to, zda výuka bude distanční (2.st.), nebo prezenční
 • pokud v daném týdnu nebudete mít zájem o stravování, je nutné obědy včas odhlásit (nejpozději do pátku do 10:30 hod.)
 • odhlásit můžete : přes aplikaci www.strava.cz , e-mailem  jidelna.demlova@seznam.cz
 • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci na prezenční výuce (rozestupy, roušky, větrání, dezinfekce)
 • žáci na distanční výuce nebo v nemoci (vyzvedne osoba, která není nemocná/v karanténě) si mohou dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče pouze v době  11.00 –  11.45 hod.
 • žádáme o dodržení této doby pro výdej, jinak nelze oběd vydat z důvodu hygienických opatření
 • vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba

Cena kompletního oběda (polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk – salát, kompot, desert, ovoce, mléčný výrobek):
Žáci 7 – 10 let 29,- Kč
Žáci 10 – 14 let 34,- Kč
Žáci nad 15 let 38,- Kč
Cizí strávníci 69,- Kč

 • Doba pro odhlašování  obědů je nejpozději do 10.30.hodin předcházejícího pracovního dne. Po tomto termínu bude odhlašování ukončeno. Tato změna je z důvodu komunikace s dodavateli  o upřesnění objednávek na příští den. Odhlášení lze provést internetem přes aplikaci strava.cz, mobilním telefonem prostřednictvím předepsané SMS, nebo výjimečně telefonicky.
 • Vedoucí školní jídelny: Ivana Smolková
  • telefon:  581 580 055  ( Pozor! Tento telefon slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím volejte výhradně na telefon pí Korhoňové. Děkujeme.)
  • e-mail: smolkovademlova@seznam.cz (Pozor! Tento e-mail slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím zasílejte výhradně na e-mail pí Korhoňové. Děkujeme.)
 • Hlavní kuchařka: Vladislava Kűhrová 
 • Účetní školní jídelny: Milka Korhoňová
  • telefon: 585 223 067
  • e-mail: jidelna.demlova@seznam.cz
 • Adresa pro internetové přihlašování a odhlašování: http://www.strava.cz 
 • Číslo našeho zařízení: 0576
 • Přihláška na stravování on-line zde
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Den Země – Zlatá farma Štětovice
2. ABC
06.05.2021