Informace ke stravování

Výdej obědů: cizí strávníci + výdej do jídlonosiče 11:20 – 11:40, žáci 11:40 – 14:00.

Čas vydávání do jídlonosičů je nutné dodržovat, z hygienických důvodů není možno vydat jídlo do jídlonosiče mimo stanovenou dobu! 

– Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ani zákonní zástupci nebo třetí osoby s nařízenou izolací nebo karanténou.

Informace k objednávkovému terminálu ve školní výdejně – návod k použití

Cena kompletního oběda (polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk – salát, kompot, desert, ovoce, mléčný výrobek):
1. skupina žáci 7 – 10 let 31,- Kč
2. skupina žáci 10 – 14 let 36,- Kč
3. skupina žáci nad 15 let 42,- Kč
4. skupina dospělí a cizí strávníci 92,- Kč

 • Tabulky se skutečnými váhovými normami hotových jídel dle normy od 1. 5. 2023 K NAHLÉDNUTÍ ZDE
 • Doba pro odhlašování  obědů je nejpozději do 10.30.hodin předcházejícího pracovního dne. Po tomto termínu bude odhlašování ukončeno. Tato změna je z důvodu komunikace s dodavateli  o upřesnění objednávek na příští den. Odhlášení lze provést internetem přes aplikaci strava.cz, mobilním telefonem prostřednictvím předepsané SMS, nebo výjimečně telefonicky.
 • Vedoucí školní jídelny: Ivana Smolková
  • telefon:  581 580 055  ( Pozor! Tento telefon slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím volejte výhradně na telefon p. Bernátovi. Děkujeme.)
  • e-mail: smolkovademlova@seznam.cz (Pozor! Tento e-mail slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím zasílejte výhradně na e-mail p. Bernátovi. Děkujeme.)
 • Hlavní kuchařka: Vladislava Kűhrová 
 • Účetní školní jídelny: Ing. Milan Bernát
  • telefon: 585 223 067
  • e-mail: bernat@zsdemlova.cz
 • Adresa pro internetové přihlašování a odhlašování: http://www.strava.cz 
 • Číslo našeho zařízení: 0576
 • Přihláška na stravování on-line zde