Cena kompletního oběda (polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk – salát, kompot, desert, ovoce, mléčný výrobek):
Žáci 7 – 10 let 29,- Kč
Žáci 10 – 14 let 34,- Kč
Žáci nad 15 let 38,- Kč
Cizí strávníci 69,- Kč

Pokyny ke stravování po dobu distanční výuky od 18. 11. 2020 do 29. 11. 2020

 • obědy mají žáci 3. – 9. ročníku možnost odebírat i nadále, ale od 18. 11. je možné odebrat oběd pouze do jídlonosiče, není možné oběd zkonzumovat osobně v jídelně
 • výdej do jídlonosičů je možný pouze v časech: 11:00 – 11:30, 13:30 – 14:00
 • pokud je žák nemocen a omluven i z distanční výuky, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci
 • stravování ve školní jídelně není do odvolání možné pro cizí strávníky

Pokyny ke stravování od návratu všech žáků do škol od 30. 11. 2020

 • všichni žáci po dobu prezenční i distanční výuky mají možnost odebírat dotovaný oběd – pro žáky s distanční výukou bude možné odebírat oběd pouze do jídlonosiče, v době 11.00 – 11.40
 • pokud je žák nemocen, je možné odebírat dotovaný oběd pouze první den nemoci
 • obědy jsou žákům vždy na začátku měsíce automaticky přihlášeny, v případě, že o dotovaný oběd nemáte zájem, je třeba jej odhlásit
 • stravování ve školní jídelně není do odvolání možné pro cizí strávníky – mohou si oběd odebrat do jídlonosiče v době 11.00 – 11.40
 • Doba pro odhlašování  obědů je nejpozději do 10.30.hodin předcházejícího pracovního dne. Po tomto termínu bude odhlašování ukončeno. Tato změna je z důvodu komunikace s dodavateli  o upřesnění objednávek na příští den. Odhlášení lze provést internetem přes aplikaci strava.cz, mobilním telefonem prostřednictvím předepsané SMS, nebo výjimečně telefonicky.
 • Vedoucí školní jídelny: Ivana Smolková
  • telefon:  581 580 055  ( Pozor! Tento telefon slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím volejte výhradně na telefon pí Korhoňové. Děkujeme.)
  • e-mail: smolkovademlova@seznam.cz (Pozor! Tento e-mail slouží jen pro dodavatele ŠJ, nikoli pro strávníky. Dotazy strávníků, přihlášky atd. prosím zasílejte výhradně na e-mail pí Korhoňové. Děkujeme.)
 • Hlavní kuchařka: Vladislava Kűhrová 
 • Účetní školní jídelny: Milka Korhoňová
  • telefon: 585 223 067
  • e-mail: jidelna.demlova@seznam.cz
 • Adresa pro internetové přihlašování a odhlašování: http://www.strava.cz 
 • Číslo našeho zařízení: 0576
 • Přihláška na stravování on-line zde
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020