Vážení rodiče,

opět jsme zařadili pro žáky 9. ročníku studijní aktivitu – závěrečné práce žáků.

Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování a to jak v písemném tak ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

  • dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu
  • vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů
  • propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů
  • grafické a textové zpracování zvoleného tématu doplněné o tabulky, grafy, fotografie
  • prezentace vlastní práce před širším publikem

Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit a stručně (max. 5 minut) prezentovat před vyučujícími a spolužáky.

Seznam témat bude zveřejněn od 23. 11. 2022 na nástěnce ve 2. patře a na webových stránkách školy.

Téma závěrečné práce si žáci vyberou z nabídky vyučujících 2. stupně s ohledem na své zájmy nebo budoucí profesní plány. Do 5. 12. 2022 odevzdají závaznou přihlášku třídním učitelům. Každý žák bude vybrané téma konzultovat s vyučujícím – garantem, případně může s žádostí o radu oslovit i jiné vyučující (vyučující ČJ, IKT, odborného předmětu). Konzultace proběhne minimálně 3x.

Termín pro odevzdání prací je stanoven na 31. 5. 2023, a to jak v písemné, tak elektronické verzi.

Závěrečné shromáždění, na kterém budou žáci svoje práce prezentovat, plánujeme předběžně na 14. 6. 2023.

Hodnocení této studijní aktivity bude zahrnuto v klasifikaci z českého jazyka a pracovních činností (projekt závěrečných prací je součástí ŠVP).

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace vašeho dítěte ve škole.

                                                                                                                   Mgr. Vladimíra Švecová

 

Závěrečná práce_forma

Závěrečná práce_vzor

Přehled termínů

Přihláška k závěrečným pracím

Témata pro závěrečné práce žáků – šk.rok 2022_2023

Ukázka závěrečných prací: Křížek – zobrazit závěr. práci

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Olympiáda: Dějepis
Školní kolo, vybraní žáci
St 07.12.2022

 

Plavecký výcvik
2. AB + 5.AB
Čt 08.12.2022

 

Předvánoční Vídeň
výběr žáků
Čt 08.12.2022

 

„Dotkni se vesmíru“
Konference, Praha, vybraní žáci
So 10.12.2022

 

Předvánoční Vídeň
výběr žáků
Út 13.12.2022

 

Jak na závěrečnou práci
beseda KMOL
St 14.12.2022

 

Souboj čtenářů
Finálové kolo, vybraní žáci 2. stupně
St 14.12.2022

 

Plavecký výcvik
2. AB + 5.AB
Čt 15.12.2022

 

Olympiáda: Český jazyk
vybraní žáci 8. a 9. ročníku
Po 19.12.2022

 

Den s fyzikou
vybraní žáci
Út 20.12.2022

 

„Dotkni se vesmíru“
Slavnostní ukončení projektu
17:30 – 18:30
Út 20.12.2022

 

Filmové představení
St 21.12.2022

 

Plavecký výcvik
2. AB + 5.AB
Čt 22.12.2022

 

Vánoční prázdniny
Pá 23.12.2022 –  Po 02.01.2023