Spec. pedagog, soc. pedagog a šk. asistent

Školní speciální pedagog 

na naší škole působí v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a z koncepce školního poradenského pracoviště školy.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogikou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních s cílem minimalizovat jejich dopad na vzdělávání.

Činnost speciálního pedagoga spočívá v:

– vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,

– poskytnutí úvodní poradenské konzultace žákovi, který speciálního pedagoga sám vyhledá

– vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka,

– poskytnutí metodické podpory učitelům školy i rodičům žáků.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a ke snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního speciálního pedagoga je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce.

O konzultaci se školním speciálním pedagogem mohou požádat i rodiče (po vzájemné domluvě).

Školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Poláková

polakova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 237

konzultace: středa 7:00 – 8.00, 13.00 – 14. 00 (po předchozí domluvě)

 

 Sociální pedagog a školní asistent

od 1. 1. 2023 financováno z projektu Podpora pedagogů a žáků ZŠ Olomouc, Zeyerova IV.

Sociální pedagog a školní asistent působí na škole jako prostředník mezi žáky a učiteli, žáky a rodiči, školou a různými organizacemi. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou a s motivací ke studiu.

Pomáhá:

  • najít řešení v tíživých životních situacích,
  • znevýhodněným žákům s motivací ke vzdělání,
  • vyhledávat žáky ze sociálně znevýhodněných rodin a žáky ohrožené školním neúspěchem,
  • zprostředkovat finanční i jinou pomoc od různých institucí,
  • pedagogům zvolit vhodný přístup k žákům z hlediska jejich problémů.

 

Sociální pedagog

Mgr. Darja Cenkerová

cenkerova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 239

konzultace: po předchozí domluvě

 

Školní asistent pro 1. stupeň:                                    Školní asistent pro 2. stupeň:

Mgr. Michaela Jelínková                                                      Mgr. Ivana Greplová

jelinkova@zs-zeyerova.cz                                                    greplova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 236                                                                     tel. 581 114 246

konzultace: po předchozí domluvě                                konzultace: po předchozí domluvě

 

 

Odkazy na organizace a instituce, kde hledat pomoc:

https://www.nadaceepcg.cz/s/ – nadace pro pozůstalé

https://www.obedyprodeti.cz/ – nadace Women for women

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular

https://aktivnimesto.cz/

https://www.mpsv.cz/davky-a-prispevky

https://zasklem.com/

https://www.ssp-ol.cz/

https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/odbor

https://www.olomouc.charita.cz/kontakty/?s=bezplatna-pravni-poradna

 

Používáme cookies a obdobné technologie nezbytné pro správné fungování webu, a dále pro účely analýzy provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Výběrem „Přijmout vše“ udělujete souhlas se zpracováním všech volitelných druhů cookies pro tyto zmíněné účely. Zpracování volitelných cookies můžete také odmítnout. Více informací v Zásadách používání souborů cookies.
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Jaké soubory cookie využíváme?

Na našem webu využíváme jen nezbytné soubory cookie - ty jsou reakcí na Vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Soubory cookie pro lepší funkčnost

Tyto soubory cookie umožňují poskytovat vylepšenou funkčnost a přizpůsobení webové stránky. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Jak dlouho zůstanou cookies v mém zařízení? Doba, po kterou soubory cookies zůstanou ve vašem zařízení, se odvíjí od toho, zda se jedná o „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookies. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstanou platné až do nastaveného data vypršení platnosti, pokud je před vypršením platnosti neodstraníte (u nás je to 180 dní). Relační cookies naopak vyprší na konci vaší webové relace, když se webový prohlížeč zavře.
Save settings
Cookies settings