Školní řád:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Školní vzdělávací program 6. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Dodatek č. 1 k ŠVP 6. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Školní vzdělávací program 5. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Dodatek č. 1 k ŠVP 5. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Dodatek č. 2. k ŠVP 5. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Dodatek č. 3. k ŠVP 5. verze:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Školní vzdělávací program Školní družiny:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Vnitřní řád ŠD:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Vnitřní řád šatny:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Vnitřní řád školní výdejny:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Výroční zpráva 2019/2020:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Žádost o uvolnění:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
  Informace ve formátu DOC: Stáhnout
Odchod žáka z vyučování:
  Informace ve formátu PDF:  Zobrazit
  Informace ve formátu DOC: Stáhnout

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. ABC
17.09.2020

 

Dopravní výchova
5.C
17. 09. 2020

 

Den otevřených dveří
9:00 – 12:00
19.09.2020

 

Pasování na čtenáře
2. A
21.09.2020

 

Sběr papíru
21.- 24. 09. 2020

 

Plavecký výcvik
2. ABC
24.09.2020