Rozmístění dětí ve ŠD pro šk. r. 2019/2020:

V BUDOVĚ ŠD:

1. odd. – R. Prnková – I.A, IV.A  –  tř. č. 1

2. odd. – J. Kudlová – II. B  –  tř. č. 2

3. odd. – M. Skácelová  – I. B  – tř. č. 3

4. odd. –  J. Dostálová – I. C  – tř. č. 4

 

V BUDOVĚ ŠKOLY:

5. odd.  – V. Přidalová  – IV. B, C  ve tř. I. B

6. odd. – K. Šobrová – III. B ve tř. I. C

7. odd. – K. Rajčanová – III. A ve tř. IV. C

8. odd. – Š. Richterová – II. A ve tř. II. A

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. ABC
17.09.2020

 

Dopravní výchova
5.C
17. 09. 2020

 

Den otevřených dveří
9:00 – 12:00
19.09.2020

 

Pasování na čtenáře
2. A
21.09.2020

 

Sběr papíru
21.- 24. 09. 2020

 

Plavecký výcvik
2. ABC
24.09.2020