Rozmístění dětí ve ŠD pro šk. r. 2019/2020:

V BUDOVĚ ŠD:

1. odd. – R. Prnková – I.A, IV.A  –  tř. č. 1

2. odd. – J. Kudlová – II. B  –  tř. č. 2

3. odd. – M. Skácelová  – I. B  – tř. č. 3

4. odd. –  J. Dostálová – I. C  – tř. č. 4

 

V BUDOVĚ ŠKOLY:

5. odd.  – V. Přidalová  – IV. B, C  ve tř. I. B

6. odd. – K. Šobrová – III. B ve tř. I. C

7. odd. – K. Rajčanová – III. A ve tř. IV. C

8. odd. – Š. Richterová – II. A ve tř. II. A

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Vitamínový den
1. – 4. ročník
7. 4. 2020

 

Kyberprostor
Beseda s PČR, 7. ročník
7. 4. 2020

 

Exkurze
firma ADM Olomouc, 8.A
7. 4. 2020

 

Lazy goat
anglické divadlo, 4. a 5. ročník
8. 4. 2020

 

Last wish
anglické divadlo, 7. – 9. ročník
8. 4. 2020

 

Souboj čtenářů
6. C
15. 4. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
16. 4. 2020

 

Třídní schůzky

17:00
22. 4. 2020