Zájmové kroužky pro šk. rok 2021/2022, tyto kroužky jsou otevřené a budou probíhat od 1. října 2021 do 31. května 2022

název kroužku jméno ped. pracovníka předpokládaný den a čas
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky IX. B a IX. C Mgr. Pavla Ziembová úterý 7:05 – 7:50
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky IX. A RNDr. S. Schubertová, Ph.D. středa 7:00 – 7:45
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka IX. B, IX. C Mgr. Zuzana Hostašová středa 14:30 – 15:30
Čtenářský klub Mgr. M. Běhalová středa 14.00 – 15.00
Školní časopis Zeyeráček Mgr. H. Kramářová dle domluvy
Kroužek češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (pro 1. i 2. st.) Mgr. Zuzana Hostašová středa 13:30 – 14:15
Začínáme s Micro:bitem VIII. A, VIII. B RNDr. S. Schubertová. Ph.D. úterý 14:00
Technický kroužek VIII. B, VIII. C RNDr. S. Schubertová. Ph.D. čtvrtek 14:00 – 14:45
Turistický kroužek Mgr. P. Sedlářová,

RNDr. M. Šafaříková

sobota (neděle) dle počasí
CANISTERAPIE Mgr. Andrea Krejčí středa 13:30 – 15:00
Klub osobnostního rozvoje POHODA Mgr. Andrea Krejčí čtvrtek 13.30-15.00
Tvůrčí dílna (pro 1. i 2. st.) – placený Bc. Marcela Brunclíková středa 14:00 – 15:30

1×14 dní

Kroužek informatiky (pro 2. st.) Jiří Staněk pondělí 15:30 – 16:30
Kroužek florbalu (pro 1. – 3. r.) – placený externí kroužek – fbsolomouc pátek

1. i 2. sk. 14:00 – 15:00

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Olympiáda: Dějepis
školní kolo
Út 25.01.2022

 

Olympiáda: Matematika
okresní kolo
St 26.01.2022

 

Vysvědčení za první pololetí
Po 31. ledna 2022

 

Pololetní prázdniny
Pá 04. února 2022