Nabídka zájmových kroužků ve šk. r. 2018/2019

název kroužku jméno ped. pracovníka předpokládaný den a čas
Kroužek NJ pro 2. – 5. r. Š. Kulhánková Čtvrtek 14.00 – 14.45
Klub Pohoda A. Krejčí Čtvrtek 14.00-15.30
Canisterapie A. Krejčí Pondělí 14.00-15.40
Turistický kroužek P. Sedlářová, M. Šafaříková Sobota (neděle)
Flétna – pokročilí P. Příhodová Pátek 12.45 – 13.15
Klub zábavné logiky a deskových her pro 1. stupeň S. Schubertová Pondělí  od 13.40 – 15.10
Flétna – začátečníci E. Thürriglová Středa 13.10- 13.40
Příprava na PZ 9. r. I. Metelková Úterý 14.15-15.00
Příprava na PZ 9.r. A. Krátká Pondělí 14:15 – 15:00
Kroužek informatiky a reklamního designu K. Vláčilová Úterý 14:00 – 15:00
Kroužek AJ pro 1. r. N. Zlámalíková Úterý 13:00 – 13:30
Kroužek AJ pro 1. ročník L. Tomigová Čtvrtek 13:05 – 13:35
Atletika pro 3. –5. r. J. Hampl Úterý 14.15-15:00
Žákovská knihovna L. Šubová Úterý 13:30 – 14:30
Kroužek micro:bit S. Schubertová Pondělí 14:00 – 15:00

Mgr. Vladimíra Švecová, v.r. ŘŠ

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019