Zájmové kroužky pro šk. rok 2021/2022, tyto kroužky jsou otevřené a budou probíhat od 1. října 2021 do 31. května 2022

název kroužku jméno ped. pracovníka předpokládaný den a čas
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky IX. B a IX. C Mgr. Pavla Ziembová úterý 7:05 – 7:50
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky IX. A RNDr. S. Schubertová, Ph.D. středa 7:00 – 7:45
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka IX. B, IX. C Mgr. Zuzana Hostašová středa 14:30 – 15:30
Čtenářský klub Mgr. M. Běhalová středa 14.00 – 15.00
Školní časopis Zeyeráček Mgr. H. Kramářová dle domluvy
Kroužek češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (pro 1. i 2. st.) Mgr. Zuzana Hostašová středa 13:30 – 14:15
Začínáme s Micro:bitem VIII. A, VIII. B RNDr. S. Schubertová. Ph.D. úterý 14:00
Technický kroužek VIII. B, VIII. C RNDr. S. Schubertová. Ph.D. čtvrtek 14:00 – 14:45
Turistický kroužek Mgr. P. Sedlářová,

RNDr. M. Šafaříková

sobota (neděle) dle počasí
CANISTERAPIE Mgr. Andrea Krejčí středa 13:30 – 15:00
Klub osobnostního rozvoje POHODA Mgr. Andrea Krejčí čtvrtek 13.30-15.00
Tvůrčí dílna (pro 1. i 2. st.) – placený Bc. Marcela Brunclíková středa 14:00 – 15:30

1×14 dní

Kroužek informatiky (pro 2. st.) Jiří Staněk pondělí 15:30 – 16:30
Kroužek florbalu (pro 1. – 3. r.) – placený externí kroužek – fbsolomouc pátek

1. i 2. sk. 14:00 – 15:00

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
Volba povolání – Prostějov, 9.B
22.09.2021

 

Legiovlak
8. AC
23.09.2021

 

Přespolní běh
vybraní žáci 7. tříd
24.09.2021

 

Legiovlak
9. A
24.09.2021

Evropský den jazyků
27.09.2021

 

Státní svátek
Den české státnosti
28.09.2021

 

Beseda
9. A, KHS Olomouc
29.09.2021

 

Beseda
9. BC, KHS Olomouc
4.10.2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021

08 – 09.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 8.C
15.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 6.A
18.10.2021