ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§ 167 a 168) vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Vladimíra Švecová volby členů do Školské rady Základní školy Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace pro období 2020 – 2023 z řad zástupců zákonných zástupců (2 členové) i z řad pedagogů (2 členové). Celý příspěvek

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici personalista /administrativní pracovník. Nástup k 1.6.2020 (případně dle dohody). Platové zařazení 9 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Přihlášku spolu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte e-mailem na adresu svecova@zs-zeyerova.cz nejpozději do 30.4.2020. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor. Bližší informace zde

S odvoláním na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ČR Vás informujeme, že s platností od středy 11. března 2020 až do odvolání je provoz školy a školní družiny přerušen. Náhradní péči o žáky po dobu protiepidemických opatření škola nezajišťuje. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na webových stránkách školy, popř. informačním systémem Edookit. Od zítřejšího dne mají žáci automaticky obědy odhlášené až do odvolání. Akce školy Den otevřených dveří a Velikonoční jarmark jsou zrušeny. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude škola vydávat v kanceláři školy v pracovní dny od 8.00 do 10:00 hod., v případě dotazů volejte kancelář školy tel. č. 581 114 232. Celý příspěvek

Již počtvrté se naše škola zapojila do soutěže ve znalosti obsahu knih určené pro žáky 6. tříd. Jedná se o Souboj čtenářů, v němž mají žáci v rámci třídního kolektivu za úkol přečíst některou ze zadaných knih. Letos se s velkým nadšením do soutěže zapojili čtenáři ze VI. C. Ve čtenářských skupinách budeme společně diskutovat o obsahu, tématu, jednotlivých postavách i autorech a pak celý kolektiv odpovídat co nejpřesněji na kvízové otázky. Celý příspěvek

Opakovaně jsme zařadili pro žáky 9. ročníku novou studijní aktivitu – závěrečné práce žáků. Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování, a to jak v písemném, tak ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí. Více informací naleznete v záložce “Závěrečné práce 9. ročníku”. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020