Hana Kramářová

Máte rádi pokusy? Ve 3. třídě se žáci v prvouce seznamují se skutečností, že voda se v přírodě vyskytuje ve trojím skupenství; kapalném, pevném i plynném. Papoušek Oskar z Nové školy děti provází jednoduchými pokusy, které je možné si doma společně s rodiči vyzkoušet. Zde jsou 2 pěkné ukázky. Celý příspěvek

Na konci ledna se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9. A Barbora Cupáková, vítězka školního kola. Mezi silnou konkurencí se vůbec neztratila, ba naopak se dokázala vklínit mezi studenty gymnázií a obsadila nádherné 3. místo. Celý příspěvek

V rámci projektu Šablony II. měli žáci školní družiny možnost zažít projektové dny.

Jeden z nich zajistila paní vychovatelka Prnková pro třídu 1. A s názvem „Knihožrouti, aneb kdo je čtenář“. Cílem projektu bylo žáky přenést do světa fantazie, probouzet v nich iniciativu, rozšiřovat a prohlubovat individuální schopnosti, dovednosti a vynalézavost. Celý příspěvek

V rámci výuky fyziky bylo žákům zadáno vyzkoušet si pokusy, které se při vyučování látky při prezenční výuce předvádí. Žáci provedli pokusy v domácím prostředí. Svá malá kouzla s vodou a ledem doplnili i fotodokumentací.  V následujícím článku jsou popsány čtyři různé pokusy. Celý příspěvek

Ve středu 16. 12. proběhl v knihovně Jungmannova a ve třídě 1. B projektový den Slabikářová slavnost. Děti se na tento den připravovaly celé předslabikářové období během měsíců září až listopad. Díky letošní výjimečné situaci se mohl tento slavnostní den uskutečnit až před Vánocemi. Celý příspěvek

I během distanční výuky někteří žáci nezaháleli a zúčastnili se školního kola olympiády v českém jazyce. Se záludnostmi naší mateřštiny a slohovým zpracováním daného tématu si všichni účastníci (celkem 9 žáků z 8. a 9. tříd) poradili a odevzdali velmi pěkné práce. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Online schůzka rodičů budoucích prvňáčků
16:00 – 17:30, v programu Microsoft Teams – Office 365
17.03.2021

 

Zápis do 1. třídy
14:00 – 18:00
07.04.2021