Kateřina Vláčilová

1 2 3 7

Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. listopadu se všechny děti z 1.A a 1.B těšily do školy o něco víc než obvykle. Věděly, že je čeká výjimečný den s překvapením. Den, kdy měly ukázat, co všechno se za dva měsíce ve škole stihly naučit. Jsou to prvňáčci šikovní. Zvládli už přečíst celou Živou abecedu, naučili se číst spoustu písmen, slov i krátkých vět. Také znají mnoho básniček, písniček a pohádkových postav. Celý příspěvek

Je poměrně známá věc, že lidé bydlící v panelákových bytech žijí izolovaně od svých sousedů. Projekt „Zažít Masaryčku jinak“ touží toto zažité pravidlo narušit. Proto se tento rok uskutečnil již 3. ročník sousedského setkání obyvatel žijících na ulicích Masarykova, Zeyerova a blízkého okolí. Pořadatelé se snaží vytvořit vstřícnou a otevřenou atmosféru a představit lokální výrobce či místní umělce. Celý příspěvek

Celý příspěvek

Sběr papíru
9.10. – 11.10. 2023
     
  dopoledne odpoledne
Pondělí   14:00 – 16:30
Úterý  6:30 – 7:30 14:00 – 16:30
Středa 6:30 – 7:30 14:00 – 16-30 
     
Sbírají se noviny, časopisy, letáky, propagační papírový materiál,
knihy bez tvrdého obalu, atd.
Nesbírá se karton.

Opět po roce zavládla 4. září na Základní škole Zeyerova příjemná atmosféra. Pro padesát nedočkavých prvňáčků to byl první školní den. Ti všichni spolu s velkým množstvím rodičů a prarodičů zaplnili prostranství před hlavním vchodem, aby společně zahájili novou životní etapu. Tam už na ně čekaly jejich paní učitelky a všichni se pak společně přemístili do tělocvičny. Tam je vřelými slovy přivítala paní ředitelka Vladimíra Švecová, která ve svém projevu popřála všem dětem hodně úspěchů a mnoho pěkných zážitků v novém prostředí.         Celý příspěvek

Tak o tom se na vlastní oči přišli přesvědčit naši budoucí prvňáčci. Pro děti, které v září nastoupí do 1. třídy a už se nemohou dočkat, jsme připravili Školu nanečisto. Dvě květnová středeční odpoledne školní třída patřila právě jim. Jako správní budoucí žáčci si mohli vyzkoušet, jak se sedí při psaní v lavicích, jak se hlásíme o slovo, že počítat se můžeme učit při hře nebo jak používáme interaktivní tabuli. Celý příspěvek

Velmi zajímavý program čekal na děti z 2.A v úterý 2. května. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem se měly možnost zúčastnit workshopu Ušaté dobrodružství. Prostřednictvím zajímavých činností se seznámily se životem zajíčků a králíčků v přírodě. Jako zajíčci si zaskákaly, vlezly si do zaječí nory, prostřednictvím hmatové hry si vyzkoušely, jestli poznají seno, srst nebo krmení. Z kostek dle vlastní fantazie vyrobily vlastní zvířátka. Celý příspěvek

V pondělí 24. dubna se žáci z 2.A vypravili na návštěvu školy, kde se na své povolání připravují budoucí zdravotní sestřičky. S nimi si děti mohly vyzkoušet, jak si poradí při ošetření úrazu nebo jestli by v případě potřeby dokázaly poskytnout první pomoc. Celý příspěvek

Minulý týden proběhl na naší škole již druhý ročník soutěže Fast&Curious  pro žáky, kteří si chtějí ověřit své znalosti angličtiny a vyzkoušet rychlou orientaci ve virtuálním prostředí. Soutěž byla určena pro žáky 2.stupně, kteří usedli ke školním počítačům a snažili se v co nejkratším čase najít odpovědi na zadané otázky v angličtině. Tematické okruhy zahrnovaly již tradičně otázky především ze zeměpisu a přírodopisu, ale nově také žáci řešili slovní úlohy z matematiky či zapeklité otázky z oblasti hudební výchovy.   Celý příspěvek

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je česká národní agentura zaštiťující organizace, které se podílí na mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání. Každoročně jsou projekty zúčastněných organizací posuzovány odbornou komisí, která vybere ty nejinspirativnější, jež se dostanou do užšího výběru na cenu DZS. Za rok 2022 byly nominovány nejlepší projekty v 6 kategoriích, které reflektují prioritní oblasti vzdělávání. Projekty tak soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, udržitelnost, internacionalizace, digitalizace, participace, flexibilita a inovace. Speciální cenu také získali jednotlivci v kategorii přijíždějících a vyjíždějících účastníků mezinárodního programu.   Celý příspěvek

1 2 3 7