Magistrát města Olomouce vyhlásil Výzvu pro podávání žádostí na poskytnutí daru z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Žádosti jsou přijímány od 1. 1. 2024 do vyčerpání finančních možností.

O dary mohou žádat rodiče dětí ve věku 5–19 let (včetně) s trvalým pobyt v Olomouci nebo účastí na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a s příjmem domácnosti odpovídajícím nároku na přídavek na dítě. 

Dary slouží k úhradě volnočasových a školních aktivit, léčebných a rehabilitačních pobytů. Nově lze také využít na doučování a přípravu žáků na přijímací zkoušky.

Další informace a formuláře naleznete na úřední desce (na tu se dostanete kliknutím na tento odkaz) a na stránkách Fondu pomoci « Pro rodinu « Olomouc.eu