Opět po roce zavládla 4. září na Základní škole Zeyerova příjemná atmosféra. Pro padesát nedočkavých prvňáčků to byl první školní den. Ti všichni spolu s velkým množstvím rodičů a prarodičů zaplnili prostranství před hlavním vchodem, aby společně zahájili novou životní etapu. Tam už na ně čekaly jejich paní učitelky a všichni se pak společně přemístili do tělocvičny. Tam je vřelými slovy přivítala paní ředitelka Vladimíra Švecová, která ve svém projevu popřála všem dětem hodně úspěchů a mnoho pěkných zážitků v novém prostředí.        

O kulturní zpestření se postarali budoucí kamarádi našich prvňáčků, kteří svým vystoupením roztleskali celou tělocvičnu.

Než se všichni žáci poprvé vydali do svých tříd, převzaly jejich paní učitelky velký keramický klíč, kterým slavnostně třídy odemkly.

Ještě před tím však všichni prvňáčci složili slib, že budou vzornými žáky, kteří se budou pilné učit, aby domů nosili jen samé pěkné známky.                                              

Ve vyzdobených třídách čekaly malé školáky dárečky a každý jako upomínku na tento významný den od své paní učitelky dostal vlastní keramický klíč, kterým si otevře pomyslné dveře ke vzdělání.

Přejeme našim prvňáčkům, aby na ně za těmito dveřmi čekaly jen samé příjemné chvíle naplněné radostí a spoustou zajímavých zážitků se svými novými kamarády.

Eva Thürriglová – tř. uč. 1.A