Dne 20. června 2023 proběhl na naší škole Den s knihou. Cílem tohoto projektového dopoledne bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti ke knížkám a vytvořit u nich návyk pravidelného a soustavného čtení. Děti navštívily knihovnu, oživily si slib čtenáře, prohlédly si zajímavé knížky, dozvěděly se něco nového a četly si v přírodě.

Prvňáčci strávili den s knihou v Bezručových sadech, kde se věnovali pohádkám, porozumění textu a aktivní práci s textem, kterou doplnili pohybem. Druháci se dozvěděli spoustu zajímavostí o pravěku. Třeťáci se seznámili s postupem, jak vzniká kniha. Čtvrťáci si užili workshop se zábavnými úkoly ve třídě i v parku a páťáci si v Pevnosti poznání vyzkoušeli kódování a šifrování.

Den s knihou se vydařil. Bylo připraveno plno zajímavého zkoumání, poutavého vypravování i aktivní zábavy a legrace. Děti si odnesly spoustu zážitků a radosti při objevování čtenářských dovedností.

Mgr. Lenka Tomigová