Proč na naší škole probíhal kroužek 3D tisku? Proč se uskutečnila exkurze do firmy Startech? Uvedené aktivity proběhly na základě zapojení naší školy do projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. V rámci něho probíhaly aktivity buď pod hlavičkou Krajského centra Kariérového poradentství, nebo Centra kolegiální podpory – podpora polytechnického vzdělávání.

Pod vedením Centra kolegiální podpory byly na naší škole organizovány kroužky programování a 3D modelování a 3D tisku. Kromě toho se žáci naučili pracovat s Micro:bitem. Fotografie vytisknutých 3D modelů jsme zveřejnili na webových stránkách školy. Kromě toho byly pořádány projektové dny a naši žáci se účastnili i několika soutěží. Tyto aktivity by však nemohly proběhnout bez přispění VOŠ a SPŠE Božetěchova Olomouc, která v rámci seminářů předávala učitelům mnoho poznatků a vedení celého projektu koordinovala. Zapojeným pracovníkům této školy patří velké díky.  

Pro naši školu neznamenalo zapojení do projektu jenom posílení kompetencí učitelů. Naše škola byla vybavena 3D tiskárnou a také pěti robotickými stavebnicemi VEX IQ. Žáci si práci se stavebnicemi několikrát vyzkoušeli a podařilo se jim sestavit funkční model robota. Jen díky práci zaměstnanců VOŠ a SPŠE Božetěchova Olomouc se toto zdařilo.

Aktivit pod hlavičkou Krajského centra Kariérového poradenství se zúčastnila naše kariérová poradkyně Mgr. Iveta Krejčí. V rámci projektu se řešila problematika volby povolání. Uskutečnilo se mnoho odborných seminářů, ale také společných setkání s ostatními poradci z Olomouckého kraje, na nichž si vyměňovali své zkušenosti a postřehy z praxe. Společně také navštívili mnoho regionálních firem, středních odborných škol a setkali se také s odborníky z oboru či se zaměstnanci úřadu práce.

Navíc naše škola dostala k zapůjčení notebook, kde může využívat program Salmondy, který se používá pro usnadnění volby budoucího povolání.

Slavomíra Schubertová, vyučující fyziky

Fotografie žáků během aktivit tohoto projektu pořídila Stella Fišarová

CKP 17_newsletter (1)