Ilona Rohánková

 • od 12. 4. jsou všichni žáci 1. stupně ke stravování přihlášeni
 • pokud nechcete obědy v týdnu distanční výuky odebírat, je třeba si odhlásit
 • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci na prezenční výuce (rozestupy, roušky, 2 žáci u stolu, větrání, dezinfekce)
 • žáci na distanční výuce si mohou dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče v době 11.00 –  11.45 hod. nebo 13.40 – 14.00 hod.
 • žádáme o dodržení těchto časů, jinak nelze oběd vydat z důvodu hygienických opatření

Návrat žáků do škol 

 • se řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání
 • od 12. dubna 1. stupeň dochází na prezenční výuku rotačně
 • v pondělí 12. 4. nastupuje 1., 3., 4. ročník, 2. a 5. ročník pokračuje v distanční výuce, v pondělí 19. 4. výměna
 • nadále trvají přísná hygienická opatření – chirurgické roušky, dezinfekce rukou, rozestupy, větrání tříd (vhodné oblečení)
 • stále bez zpěvu a tělesné výchovy
 • rodiče z IZS mohou využít umístěné dítěte po dobu distanční výuky do oddělení ŠD (po dobu 6:30 – 16:30). Anketa pro zájem v 1., 3. a 4. ročnících bude zaslána na počátku dalšího týdne.
 • účast žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním
 • Celý příspěvek

Nabízíme pracovní místo na pozici Správce hřiště, dohoda o provedení práce s odměnou ve výši 100,- Kč/hod. v období od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 – dle vývoje epidemiologické situace a provozu hřiště. Směny dle domluvy. Bližší informace poskytne pí Stachová na tel.: 581 114 232.

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné dle MPSV:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zápis do 1. třídy
14:00 – 17:00
06. – 16. 04. 2021

 

Olympiáda – český jazyk
krajské kolo, online, vybraní žáci
06. 04. 2021

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30, online
07. 04. 2021