Ilona Rohánková

V případě, že je dítě nahlášeno od 25. 5. 2020 k docházce do školy s obědem a onemocní, je možno si oběd 1. den nemoci vyzvednout osobně v jídelně naší školy, a to pouze v době od 13:45 – 14:00. Jiná doba není z hygienických důvodů možná! 

Dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT dokument s názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který se vztahuje na základní provozní podmínky ZŠ v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů. Dle tohoto manuálu je povinností ředitelky školy vás seznámit s touto možností a podmínkami účasti na vzdělávacích aktivitách. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené na čestném prohlášení, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při nástupu do školy je nutné donést vyplněné čestné prohlášení (formulář zde). Bližší informace k nástupu žáků 1. stupně zde.

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet do školy žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Po datu 11. 5. 2020 není možné se již dodatečně k docházce přihlásit. Při nástupu do školy je nutné donést vyplněné čestné prohlášení (formulář zde). Bližší informace k nástupu žáků zde Informace pro rodiče žáků 9. ročníků.

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici personalista /administrativní pracovník. Nástup k 1.6.2020 (případně dle dohody). Platové zařazení 9 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Přihlášku spolu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte e-mailem na adresu svecova@zs-zeyerova.cz nejpozději do 30.4.2020. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor. Bližší informace zde

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Žádné akce zatím neplánujeme.