Ilona Rohánková

  • Vysvědčení bude vydáno všem žákům v pátek 26. 6. 2020 dle následující organizace:
  • Při dobrém počasí na školním hřišti, při dešti v TV školy, sraz s třídní učitelkou před školou, roušky a rozestupy podmínkou, následný odchod na hřiště: 7:30 – 7:45 1. ročníky, 7:45 – 8:00 2. roč., 8:00 – 8:15 3. roč., 8:15 – 8:30 4. roč., 8:30 – 8:45 5. roč., 8:45 – 9:00 6. roč., 9:00 – 9:15 7. roč., 9:15 – 9:30 8. roč., 9:30 – 9:45 9. roč.
  • Žáci, kteří od 25. 5. 2020 nenastoupili do školy a pro vysvědčení si přijdou, musí doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – formulář čestného prohlášení po kliknutí na tento odkaz
  • Po rozdání vysvědčení odchod boční bránou ze hřiště (žáky jdoucí do školní družiny si převezmou vychovatelky). Žáci přihlášení do školy od 25.5. mohou jít v pátek na oběd v rozmezí 12:00 – 13:00, vstup do jídelny z ulice od školní družiny, dodržování rozestupů, vstup s rouškou, v jídelně 1 žák/1 stůl, žáci budou do jídelny vpouštěni postupně.
  • Pokud si žák vysvědčení v pátek nevyzvedne, může si on nebo jeho zákonný zástupce vysvědčení vyzvednout ve dnech 29. a 30. 6. na vrátnici školy v době 8:00 – 12:00.
  • Odhlášky obědů na dny 25. a 26. 6. 2020 se přijímají do středy 24. 6. 2020 do 10:30 hodin. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 25. 6.-26. 6. 2020 odebírat.

Odhlášky na dny 25. a 26.6.2020 se přijímají do středy  24.6.2020 do 10.30 hodin. Z důvodu objednávek potravin nemůže být brán zřetel na pozdější odhlašování. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 25.6. – 26.6.2020 vyzvednout ve ŠJ od 13:45 – 14:00. Na dny 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno, tudíž se nevaří. Celý příspěvek

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 29.6. a 30.6.2020 z organizačních a provozních důvodů (plánovaná rekonstrukce elektroinstalace) ředitelské volno. (oficiální znění úřední deska – oznámení o ředitelském volnu po kliknutí zde)
V Olomouci dne 4. 6. 2020, Mgr. Vladimíra Švecová, v.r., ředitelka školy

V případě, že je dítě nahlášeno od 25. 5. 2020 k docházce do školy s obědem a onemocní, je možno si oběd 1. den nemoci vyzvednout osobně v jídelně naší školy, a to pouze v době od 13:45 – 14:00. Jiná doba není z hygienických důvodů možná! 

Dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT dokument s názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který se vztahuje na základní provozní podmínky ZŠ v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů. Dle tohoto manuálu je povinností ředitelky školy vás seznámit s touto možností a podmínkami účasti na vzdělávacích aktivitách. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené na čestném prohlášení, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při nástupu do školy je nutné donést vyplněné čestné prohlášení (formulář zde). Bližší informace k nástupu žáků 1. stupně zde.

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet do školy žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Po datu 11. 5. 2020 není možné se již dodatečně k docházce přihlásit. Při nástupu do školy je nutné donést vyplněné čestné prohlášení (formulář zde). Bližší informace k nástupu žáků zde Informace pro rodiče žáků 9. ročníků.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020