Ilona Rohánková

  • od 4. 1. 2021 bude prezenčně vzděláván pouze 1. a 2. ročník – docházka je povinná
  • všechny ostatní ročníky (3. – 9. ročník) přecházejí na distanční výuku – dle rozvrhu platného od 2. 11. 2020
  • provoz školní družiny bude pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn (6:30 – 16:45)
  • obědy mají žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny, ostatní ročníky je mají automaticky odhlášeny, žáci mají nárok v době distanční výuky na dotovaný oběd, je možné jej odebírat do jídlonosiče v době 11.00 – 11.45 a 13.15 – 14.00 (v tomto případě je nutné si obědy přihlásit!), v jídelně je nutné dodržovat platná hygienická pravidla dezinfekce rukou a nošení roušek
  • přihlásit se na obědy můžete přes aplikaci strava.cz, popř. e-mailem jidelna.demlova@seznam.cz, přihlášky nelze objednat telefonicky!
  • přihlášky  obědů na ostatní dny vždy den dopředu do 10.30 hod!
  • po celou dobu pobytu ve škole budou vyžadována zvýšená hygienická opatření včetně nošení roušek
  • prosím sledujte web školy a média pro aktuální informace

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné dle MPSV:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Celý příspěvek

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., Celý příspěvek

V souvislosti s propagací projektu Spokojená Olomouc a rozšiřováním pěší mobility v Olomouci se naši žáci 1. tříd účastnili výuky dopravní výchovy přímo na náměstí Republiky v Olomouci. Dva dny po sobě, ve středu a ve čtvrtek 18. a 19. září 2019, na prostranství náměstí vyrostlo mobilní dopravní hřiště, na kterém se mladší žáci učili základní pravidlům silničního provozu. Pod vedením zkušených instruktorů centra Semafor se věnovali orientaci na silnici, významu dopravních značek i bezpečnému pohybu po městě. Jak pro žáky, tak i pro paní učitelky bylo toto netradiční místo konání zpestřením oproti každoroční výuce v tělocvičně školy. Kolemjdoucí pak měli možnost nahlédnout do vzdělávání nových generací v rámci dopravní výchovy.  Celý příspěvek

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce