Ilona Rohánková

Základní škola Zeyerova v Olomouci nabízí pracovní pozici uklízečky na plný nebo částečný úvazek. Pracovní doba v odpoledních hodinách. Nástup možný ihned nebo dohodou. Bližší informace od 7.30 do 16.00 na tel.:581 114 232 nebo na e-mailu: stachova@zs-zeyerova.cz.

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace stanovuje, že testování žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021, v tuto chvíli není určeno konkrétní datum konce testování (zatím předpokládáno 28. února). Testování se bude provádět vždy v pondělí, pokud nebude prvním vyučovacím dnem pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu (obdobně se použije pro příchod žáka v jiný den do školy).
  • Testování u nás ve škole bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se testují až v první vyučovací hodině, po dobu pobytu v ŠD mají roušku/respirátor.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek, a to: Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu, žáci do 15 let jsou oprávněni používat roušku), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních, nesmí používat sprchy a nesmí zpívat.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 následující: nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny, doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

Poslední dny školního roku žáci trávili pestrým programem, který pro ně připravily paní vychovatelky ze školní družiny. V pondělí se děti vypravily do Pevnosti poznání, kde objevovaly tajemství vesmíru a lidského těla. V úterý navštívily zvířátka v olomoucké zoologické zahradě a na středu pro ně byla připravená dobrodružná stezka za pokladem po Olomouci. Po nabitém dopolední programu se z nich stali malí vynálezci a chemikové. Do vzduchu děti vyslaly několik octových raket, vyzkoušely si CocaColovou fontánu a na prázdniny odcházely s mnoha dojmy a novým zážitky. Celý příspěvek

Vážení rodiče, 

v případě nařízené karantény třídy z důvodu výskytu pozitivního testu na covid-19 je následující postup: je nutné vygenerovat formulář „Žádost o ošetřovné“ na www.cssz.cz a vyplněný předat Vašemu zaměstnavateli. Jako důvod uzavření uveďte „nařízená karantény třídy“.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda KHS – Škodlivost kouření 
8.B
St 01.12.2021

 

Konzultace s vyučujícími
ve škole, 14:00 – 16:00
1.12. 2021

 

Beseda KHS – Škodlivost kouření
8.C
Čt 02.12.2021