Na konci května absolvovali žáci 4. tříd školu v přírodě. Pro pobyt byl vybrán horský hotel Brans v Malé Morávce.

Školy v přírodě se účastnilo 67 žáků. Ti se během týdne zapojili do rozmanitých činností: vycházky po okolí, turnaje ve vybíjené, sportovních soutěží, stavby domečků v lese nebo celodenního výletu a výšlapu na Praděd a do Karlovy Studánky. Sami si vypracovali těsto, z kterého vymodelovali sopky a přidáním několika přísad způsobili její výbuch.

Každý pokoj si vyrobil vlastní erb a v průběhu školy v přírodě žáci soutěžili o nejlepší pořádek na pokoji. Celý týden si také vytvářeli deník, do kterého si zapisovali denní aktivity. Nechybělo ani opékání špekáčků, večerní stezka odvahy nebo závěrečná diskotéka.

Na závěr školy v přírodě každý žák dostal diplom a spoustu věcných i sladkých odměn. Přesto, že k nám počasí nebylo celou dobu nejvlídnější, všichni si školu v přírodě pořádně užili.

                                                                                                                                                                  Jitka Martinová