Odhlášky na poslední tři dny v červnu 2019 se přijímají do úterý 25.6.2019 do 10.30 hodin. Z důvodu objednávek potravin nemůže být brán zřetel na pozdější odhlašování. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 26.6. – 28.6.2019 odebírat.

Stravné na měsíc září 2019 je možné si vyřídit koncem měsíce srpna. Úřední hodiny v srpnu 2019 pro vyzvednutí složenek a přihlášení nových strávníků jsou denněod pondělí 26.8.2019 do pátku 30.8.2019 v době od 8.00 do 15.00 hodin u paní účetní Korhoňové.

Žádáme nové strávníky, především žáky 1.ročníků, aby přihlášky ke stravování odesílali  již v průběhu měsíce června! Přihlášky k vyplnění  naleznete na naší adrese www.zsdemlova.cz ve složce školní jídelna. Pro včasné vyřízení doporučuji přihlášky odesílat již nyní, nejpozději do 15.8.2019 z důvodu přípravy a zpracování.

Strávníci, kteří si stravování nezruší a neodhlásí se, budou automaticky přihlášení od pondělí 2.9.2019.

V Olomouci 11.6.2019

Ivana Smolková                                                             RNDr. Anna Dobrovolná

vedoucí školní jídelny                                                ředitelka školy ZŠ Demlova

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme další akce.