Odhlášky na poslední tři dny v červnu 2019 se přijímají do úterý 25.6.2019 do 10.30 hodin. Z důvodu objednávek potravin nemůže být brán zřetel na pozdější odhlašování. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 26.6. – 28.6.2019 odebírat.

Stravné na měsíc září 2019 je možné si vyřídit koncem měsíce srpna. Úřední hodiny v srpnu 2019 pro vyzvednutí složenek a přihlášení nových strávníků jsou denněod pondělí 26.8.2019 do pátku 30.8.2019 v době od 8.00 do 15.00 hodin u paní účetní Korhoňové.

Žádáme nové strávníky, především žáky 1.ročníků, aby přihlášky ke stravování odesílali  již v průběhu měsíce června! Přihlášky k vyplnění  naleznete na naší adrese www.zsdemlova.cz ve složce školní jídelna. Pro včasné vyřízení doporučuji přihlášky odesílat již nyní, nejpozději do 15.8.2019 z důvodu přípravy a zpracování.

Strávníci, kteří si stravování nezruší a neodhlásí se, budou automaticky přihlášení od pondělí 2.9.2019.

V Olomouci 11.6.2019

Ivana Smolková                                                             RNDr. Anna Dobrovolná

vedoucí školní jídelny                                                ředitelka školy ZŠ Demlova

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda s Policií ČR
2. A, 3. C, 5. ABC
17. 6. 2019

 

Školní výlet
Paprsek, 8.C
17. 6. 2019

 

Exkurze
Nošovice, Marlenka; 7. ročník
18. 6. 2019

 

Čištění Stolpersteine – kamenů zmizelých
9. B
19. 6. 2019

 

„Děti, mládež a rizika sociální sítě“
+
„Trestní odpovědnost dětí a mladistvých“
vzdělávání pro rodiče,
učebna 6. B, 16:30 – 18:00
19. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 6. 2019

 

Projektový den „Druhý krok“
3. C
20. 6. 2019

 

Exkurze
SŠ Řezbářská Tovačov; výběr žáků
20. 6. 2019

 

Projektový den „Druhý krok“
2. B
21. 6. 2019

 

Exkurze
DOD Libušina, 7.A
21. 6. 2019

 

Exkurze
Siemens Mohelnice + Loštice, 8. ročníky
21. 6. 2019

 

Historie hřbitova Neředín
9. B
21. 6. 2019

 

__________

 

Bowling
4. ročníky
25. 6. 2019

 

Olympijský den
2. stupeň, 8:00 – 11:40
25. 6. 2019

 

Olympijský den
1. stupeň, 8:00 – 11:40
26. 6. 2019

 

Filmové představení
27. 6. 2019

 

Slavnostní ukončení školního roku
+ předávání vysvědčení
28. 6. 2019

 

_________

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

_________

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019