S velký zájmem z řad rodičů i dětí se setkal zápis do prvních tříd na naší základní škole. V pondělí 1. dubna se přišlo zapsat více jak sto dětí. Škola navázala na loňskou novinku formou rezervačního systému, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem u rodičů. Díky tomu se netvořily na chodbách školy žádné fronty, vše probíhalo v klidné a přátelské atmosféře.

„Na Zeyerce máme už staršího syna, který je ve škole velice spokojený. Proto jsme neváhali, kam dát i druhé dítě. Skvělá paní učitelka, družina i sportovní areál, to jsou věci, kterých si velmi ceníme,“ vysvětlila svoji návštěvu maminka budoucího prvňáčka Pavla Štanclová.

Budoucí prvňáčci se snažili předvést v co nejlepším světle, recitovali, zpívali, počítali, někteří vypravovali podle obrázků pohádku. Na vše dohlížely zkušené paní učitelky i školní psycholožka, aby rodičům poradila v případě, kdy dítě ještě není dostatečně zralé na školní docházku. Během čtyř hodin se podařilo zapsat 111 budoucích prvňáčku, pro které byly připraveny drobné dárky a pro zkrácení chvíle promítání pohádek. Občerstvit se mohli návštěvníci školy v kavárničce.

Pro příští školní rok se plánuje otevření tří prvních tříd. Rodiče nastávajících prvňáčků zajímalo i samotné prostředí školy, se kterým byli velmi spokojeni. Zaujala je rovněž nabídka zájmových kroužků a možnost navštěvovat družinu v ranních i odpoledních hodinách. Rodiče se shodovali v důvodech, proč si vybrali právě naši školu: dostupnost, vybavenost školy, nabídka zájmových kroužků, družina a v neposlední řadě úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy. A to nás samozřejmě všechny velmi těší a motivuje do další práce.

                                                                                           Hana Kramářová