Letošní Den otevřených dveří Základní školy Zeyerova připadl na poslední březnové úterý. A jaké to bylo? Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy, tělocvičny, školní družinu, jídelnu a navštívit zájmové kroužky i samotnou výuku.

V dopoledních hodinách se ve třídách střídali převážně rodinní příslušníci současných prvňáků a druháků, aby mohli na vlastní oči sledovat, jak jejich ratolesti zvládají školní povinnosti. Ale i o výuku ve vyšších ročnících byl zájem z řad rodičů. Osobní návštěvou a zhlédnutím vyučování si mohli návštěvníci udělat vlastní obrázek o naší škole, která se věnuje dětem i mimoškolními aktivitami.

V odpoledních hodinách se ujali role průvodců šikovní osmáci a deváťáci. Hosty provedli všemi zákoutími školy a třídami, v některých učebnách se zájemci mohli zúčastnit různých aktivit. Zájem byl o výuku angličtiny a němčiny pro nejmenší, v dramatickém kroužku školní družiny odehráli žáčci představení Kornoutek a perníkář a ve výtvarném kroužku se zdobila vajíčka různými technikami. Díky projektu Erasmus+ se mohli zájemci dozvědět informace týkající se kyberšikany, v rámci inkluze se pak vyráběly krmítka a květináče. O tom, že fyzika baví, se mohli přesvědčit návštěvníci při ověřování principu statické elektřiny. „Škola se mi moc líbila, překvapilo mě, jak je veliká. Třídy jsou pěkné, byla bych ráda, kdybych mohla jednu z nich od příštího školního roku navštěvovat,“ zhodnotila akci desetiletá Sára Švarcová.

Pohoda a spokojenost, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola umí nabídnout kreativní  výuku i mimoškolní vyžití pro všechny věkové kategorie.

Hana Kramářová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Sběr papíru
út + st + čt:
6:30 – 7:30, 14:00 – 16:00

6:30 – 7:30
ZŠ Zeyerova – hřiště
23. – 26. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
29. 4. 2019

 

Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v přijímacím řízení do 1. tříd 
8:00 – 15:30
29. + 30. 4. 2019

 

Svátek práce – státní svátek
1. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
2. 5. 2019

 

Program E-bezpečí
6. ABC
6. 5. 2019

 

Den vítězství – státní svátek
8. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
9. 5. 2019

 

Focení tříd
14. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
16. 5. 2019

 

Výměnný pobyt, Francie
Erasmus+, vybraní žáci
20. 5. – 28. 5. 2019

 

Jumping drums
4. ročníky
20. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
23. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
30. 5. 2019

 

Zlatá farma
Exkurze, 2. ročníky
31. 5. 2019