Letošní Den otevřených dveří Základní školy Zeyerova připadl na poslední březnové úterý. A jaké to bylo? Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy, tělocvičny, školní družinu, jídelnu a navštívit zájmové kroužky i samotnou výuku.

V dopoledních hodinách se ve třídách střídali převážně rodinní příslušníci současných prvňáků a druháků, aby mohli na vlastní oči sledovat, jak jejich ratolesti zvládají školní povinnosti. Ale i o výuku ve vyšších ročnících byl zájem z řad rodičů. Osobní návštěvou a zhlédnutím vyučování si mohli návštěvníci udělat vlastní obrázek o naší škole, která se věnuje dětem i mimoškolními aktivitami.

V odpoledních hodinách se ujali role průvodců šikovní osmáci a deváťáci. Hosty provedli všemi zákoutími školy a třídami, v některých učebnách se zájemci mohli zúčastnit různých aktivit. Zájem byl o výuku angličtiny a němčiny pro nejmenší, v dramatickém kroužku školní družiny odehráli žáčci představení Kornoutek a perníkář a ve výtvarném kroužku se zdobila vajíčka různými technikami. Díky projektu Erasmus+ se mohli zájemci dozvědět informace týkající se kyberšikany, v rámci inkluze se pak vyráběly krmítka a květináče. O tom, že fyzika baví, se mohli přesvědčit návštěvníci při ověřování principu statické elektřiny. „Škola se mi moc líbila, překvapilo mě, jak je veliká. Třídy jsou pěkné, byla bych ráda, kdybych mohla jednu z nich od příštího školního roku navštěvovat,“ zhodnotila akci desetiletá Sára Švarcová.

Pohoda a spokojenost, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola umí nabídnout kreativní  výuku i mimoškolní vyžití pro všechny věkové kategorie.

Hana Kramářová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

_________

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019