CLIL je moderní výuková metoda, která spojuje výuku angličtiny a dalšího předmětu. Výuka nemusí probíhat cizojazyčně celou hodinu, ale pouze část, aby žáci dobře porozuměli novým pojmům.

Žáci 7. A si vyzkoušeli CLIL v hodinách zeměpisu, kde ve skupinách vyhledávali informace o vybraném asijském státě v angličtině – například název státu a jiné zajímavosti. Projekt pak prezentovali před spolužáky opět v angličtině.  Hlavním přínosem pro žáky je zpestření výuky, obohacení slovní zásoby a komunikace v angličtině na zajímavé téma.

                                                                                                                            Pavlína Doležalová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

První den školního roku 2018/2019
3. 9. 2018