V pátek 1. září 2023 proběhla závěrečná konference projektu IKAPOK II, díky kterému na naší škole probíhaly kroužky programování. Cílem konference bylo představit realizované aktivity všech zapojených škol. V rámci naší prezentace jsme ukázali výrobky žáků z kroužku 3D modelování, mezi kterými byly pohyblivé modely či makety Eiffelovy věže. Konferencí jsme se s projektem IKAPOKII rozloučili a budeme se těšit na další.

Děkujeme za možnost zapojit se do projektu IKAP II  v Olomouckém kraji  v klíčové aktivitě KA3 Podpora polytechnického vzdělávání. Kabinet automatizace a robotiky (CKP17) zorganizoval polytechnické aktivity a předal nám svoje praktické rady. Zúčastnili jsme se seminářů pro pedagogy i žáky, které uspořádali vyučující VOŠ a SPŠE v Olomouci. Díky účasti v projektu se nám podařilo také navázat spolupráci s dalšími základními a středními školami.

Aktivita kariérového poradce byla ukončena závěrečnou konferencí dne 20. září 2023, která se konala na Gymnáziu Hejčín. Díky projektu jsme navázali spolupráci s mnoha středními školami a s několika významnými firmami Olomouckého kraje.

S. Schubertová, vyučující fyziky