V loňském školním roce se žáci současné 7. A zúčastnili soutěže Chraňme Česko. Uklízeli jsme okolí školy, soutěžili v Rozáriu a v celkovém hodnocení jsme obsadili krásné 2. místo. Tento úspěch byl ještě okořeněn individuálním oceněním pro Evu Andrýskovou a Adélu Částečkovou, jejichž výtvarná práce s tématem Můj domov – čisté a zelené město zvítězila.

Jejich obrázek už zdobí auto Technických služeb města Olomouce a pokud budete pozorní, můžete ho spatřit v ulicích našeho města. Věřím, že toto ocenění nás motivuje k tomu, že ochrana životního prostředí je nejen pro naše město důležitá a že každý pro ni můžeme aspoň něco málo udělat.

Hana Kramářová, TU 7. A