S blížícím se koncem školního roku si i družina zorganizovala rozloučení pro žáky a jejich rodiče. Školní hřiště se proměnilo v úterý 20. 6. v menší zábavní park, kde byla spousta atrakcí.

Pro děti i jejich rodiče bylo připraveno malování sádrových odlitků, malování na obličej, nechyběla ani paní, která se nám postarala o balonková zvířátka. Na všech částech školního hřiště se hrály různé míčové hry a děti si mohly vyzkoušet a vybírat z mnoha aktivit. Po celou dobu akce nám hrála hudba a jako doprovodný program bylo k vidění představení Perníková chaloupka v podání našeho dramatického kroužku. Všichni také měli možnost zhlédnout finálová čísla z naší družinové soutěže Talentmanie.

K dispozici bylo nejen občerstvení z dobrot, které samotní rodiče donesli jako pohoštění, ale i čerstvě napečené sušenky a lahodné palačinky, které ve spolupráci s paními vychovatelkami připravovali žáci 4. tříd. Později jsme i rozdělali oheň a na závěr celé akce byla možnost opékat špekáčky. Jako překvapení byla pro děti připravena velká nafukovací skluzavka.

Počasí nám vyšlo na jedničku, všichni jsme si akci náramně užili a teď už jen počkáme na oficiální konec školního roku a hurá na prázdniny. Děkujeme všem za spolupráci a účast na naší akci a přejeme všem dětem a jejich rodičům pěkné léto.

 vychovatelky ŠD