V rámci výuky fyziky bylo žákům zadáno vyzkoušet si pokusy, které se při vyučování látky při prezenční výuce předvádí. Žáci provedli pokusy v domácím prostředí. Svá malá kouzla s vodou a ledem doplnili i fotodokumentací.  V následujícím článku jsou popsány čtyři různé pokusy.

Pokus 1 – Vystačíme si s odhadem teploty jenom dle pocitu teplo nebo zima?

Žáci si připravili tři nádoby s vodou o různé teplotě. Do nádobky vlevo nalijeme hodně chladnou vodu, vpravo vodu o teplotě lidského těla a v prostřední bude voda vlažná. Vložíme současně na chvíli jeden prst levé ruky do studené vody a jeden prst pravé ruky do teplé vody. Následně oba prsty vložíme do vlažné vody.

Vlažná voda se zdála prstům ze studené vody horká a prstům z horké vody se zdála moc studená,“ zhodnotil pokus Tomáš Chlup ze 6.A.

Pokus 2 – Jak se změní objem vody při tuhnutí?

Vodu z kohoutku nalijeme do dvou nádob tak, aby byly nádobky zcela naplněné. Jedna nádobka obsahuje vodu z kohoutku, do druhé nádoby použijeme nasycený roztok vody se solí. Potom nádobky vložíme do mrazničky. Voda v obou nádobkách zmrzla a zvětšila svůj objem.

Sladká voda zvětšila svůj objem víc než slaná,“ zjistil Tomáš.

Pokus 3 – Rozpouštění ledové kostky v různém prostředí

Nechte rozpustit dvě stejné kostky ledu ve dvou nádobách s vodou o stejné teplotě. Jedna sklenice bude obsahovat vodu z kohoutku, druhá bude osolená. V jaké vodě se led rozpustí rychleji? Po přidání soli se zvětšila hustota vody. Ledová kostka se začala rozpouštět, uvolňovala se do sklenic studená neosolená voda. Studená hustší voda z rozpouštěného ledu klesala ke dnu a ke zbytku ledu přitekla teplejší voda ze dna nádoby. 

Ve vodě bez soli se kostka ledu rozpustí rychleji než ve slané vodě,“ zaznamenal výsledek svého pokusu Tomáš.

Pokus 4 – Jak namíchat barvu

Slivková Karolínka popisuje: „Do jedné kádinky jsem dala žluté barvivo, do prostřední kádinky pouze vodu, do třetí nádobky vodu s modrým barvivem. Modře a žlutě obarvená voda po papírové utěrce stoupala vzhůru. Obarvená voda stékala do prostřední skleničky a došlo ke smíchání barev. Jakou výslednou barvu jsem získala, je patrno z fotografií.

 

Autoři fotodokumentace: Tomáš Chlup, žák 6. A (pokus č. 1, 2, 3), Karolína Slivková, žákyně 6. A  (pokus č. 4). Autorkou videa Rozpouštění ledových kostek je Beata Hadačová, 6. A .

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zápis do 1. třídy
14:00 – 17:00
06. – 16. 04. 2021

 

Olympiáda – český jazyk
krajské kolo, online, vybraní žáci
06. 04. 2021

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30, online
07. 04. 2021