S adventním časem dorazila na Základní školu Zeyerova v Olomouci i jedna z největších akcí, a to vánoční jarmark. Ten je oblíben jak mezi žáky, tak mezi rodiči i širokou veřejností a letos tomu nebylo jinak.

Na všechny návštěvníky čekala pestrá nabídka dílniček, kde si zejména děti mohly vyrobit vánoční dárky v podobě různých druhů svíček, ozdob z drátů, andělíčků, odznaků nebo krmítek. Po škole byly rozmístěny stánky s vánočními výrobky, návštěvníci si rovněž mohli zakoupit krásný dáreček vyrobený dětmi v družině.

Školou se linula vůně palačinek, zejména v kavárničkách se setkávali jak učitelé s bývalými žáky, tak návštěvníci mezi sebou. Vánoční atmosféra se nesla celou vyzdobenou školou. Příjemnou náladu zpestřili žáci čtvrtého ročníku a kroužek školní družiny, kteří zahráli známé koledy za doprovodu flétniček a trubky, i vystoupení tanečního kroužku. Živo bylo i před budovou školy, kde SRPŠ nabízelo občerstvení. Na jarmark byli pozváni i bývalí zaměstnanci školy, kteří si společně zavzpomínali na roky strávené na Zeyerce.

Žáci 8. B pak „rozjeli“ svůj herecký talent, když úžasně zpracovali klasickou pohádku Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách. Nechyběla samozřejmě Maruška, Holena i macecha, dvanáct měsíčků s dokonalými kostýmy a rekvizitami vykouzlilo úsměvy na tvářích nadšeného publika. Výkon všech pod vedením režisérky, kostymérky i scénografky v jedné osobě, tedy paní učitelky Sittkové, byl profesionální a odměněný dlouhým potleskem.

Na Vánočním jarmarku byla opět nabízena ke koupi vánoční hvězda v rámci charitativní sbírky, která pomáhá nemocným dětem a organizuje ji Šance Olomouc o.p.s.  Zájem byl letos velký, prodaly se všechny květiny a my tak předáme téměř 5 000 Kč. S penězi darujeme také obrázky žáků 3. tříd, kteří je nakreslili pro nemocné děti z Dětské kliniky FN Olomouc.

„Domnívám se, že vánoční jarmark je jednou z největších akcí, kterou naše škola pořádá. I letos byl program bohatý a pestrý a měla jsem radost, když jsem procházela mezi návštěvníky a slyšela chválu na naši adresu. Chtěla bych poděkovat všem, ať dospělým nebo dětem, kteří se podíleli na přípravě i samotné realizaci jarmarku,“ zhodnotila akci ředitelka školy Vladimíra Švecová.

Hana Kramářová