Vážení rodiče,

rozhodla jsem se reagovat na nepodložené informace o údajné neřešené kyberšikaně na naší škole, které se v posledních týdnech šíři mezi některými rodiči.

Na škole působí dvě metodičky prevence a školní psycholožka, které mají tuto oblast na starosti. Prevence rizikového chování je jednou z mnoha oblastí, které jsou ve škole nejen řešeny, ale také dlouhodobě evidovány. Veškerými podněty od žáků, rodičů i vyučujících se vždy zabýváme. Po důkladném prošetření pracujeme s konkrétními žáky i celou třídou, o situaci informujeme zákonné zástupce obou stran. Tento postup dodržujeme i v případě, že se rizikové chování děje i mimo půdu školy. Jsme si totiž vědomi toho, že případná kyberšikana bude mít projevy i v rámci vyučování. Škola i v tomto případě poskytne pomoc žákovi i rodičům, poradí například, na koho se obrátit (E-Bezpečí, PČR atd.).

V tomto školním roce se na školní poradenské pracoviště, do jehož týmu patří školní metodičky prevenci, výchovná poradkyně i školní psycholožka, neobrátil s konkrétním podnětem týkajícím se nejen kyberšikany, ale i jiného rizikového chování žádný rodič ani žák. Pokud bude mít vaše dítě nějaký problém, nebo budete mít konkrétní informace o rizikovém chování, kontaktujte prosím třídního učitele nebo přímo metodičky prevence. Společným úsilím dáme věci do pořádku.

                                                                                     Mgr. Vladimíra Švecová

                                                                                     ředitelka školy