Ve školní výdejně ZŠ Zeyerova byl nově nainstalovaný objednávkový terminál, který umožňuje:

1) TISK NÁHRADNÍ STRAVENKY:

=> lze využít při zapomenutí nebo ztrátě čipu (při ztrátě je nutné koupit nový čip)

 • Na terminálu zvolí možnost „náhradní stravenka“.
 • Zadá své příjmení, jméno a heslo (přístupové heslo k účtu na www.strava.cz, které bylo zadáno při přihlášení stravy u ŠJ Demlova).
 • Vytiskne náhradní stravenku, kterou předá v okýnku školní výdejny. Bez náhradní stravenky nebude oběd vydán!

2) PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY:

 • Na terminálu přiloží čip ke čtečce, tímto otevře svůj účet.
 • Přihlásí nebo odhlásí požadovanou stravu v jednotlivých dnech.
 • Zadá „uložit“ a poté „odhlásit“.

=> stejným způsobem lze zjistit, jestli v daný den má přihlášený oběd, pokud tuto informaci neví

3) REGISTRACE NOVÝCH STRÁVNÍKŮ:

= > registrace bude provedena při neaktivním čipu nebo při jeho ztrátě

 • Na terminálu zvolí možnost „zaregistrovat nový čip“.
 • Zadá své příjmení, jméno a heslo (přístupové heslo k účtu na www.strava.cz, které bylo zadáno při přihlášení stravy u ŠJ Demlova).
 • Zvolí možnost „zaregistrovat nové médium“.
 • Přiloží čip ke čtečce, tímto otevře svůj účet.
 • Zadá „odhlásit“.

=> registraci provádí:

 • Zákonný zástupce v době výdeje obědů do jídlonosičů od 11.20 do 11.40 hodin (do jídelny vstoupí bočním vchodem u školní družiny), z hygienických důvodů jiný čas registrace je možný pouze po domluvě na telefonu kanceláře školy u pí Stachové 581 114 232.
 • Zástupkyně ředitele školy pro provoz a školní výdejnu Dagmar Stachová (zákonný zástupce v tomto případě nahlásí přístupové heslo k účtu na www.strava.cz, které bylo zadáno při přihlášení stravy u ŠJ Demlova – lze zaslat po dítěti nebo na e-mail stachova@zs-zeyerova.cz).
 • Samotný žák (musí znát přístupové heslo k účtu na www.strava.cz, které bylo zadáno při přihlášení stravy u ŠJ Demlova). Pokud se registrace nepodaří, bude kontaktovat pí Stachovou v kanceláři školy.