S příchodem pěkných letních dní si vychovatelky ze školní družiny pro děti připravily odpoledne plné sportovních aktivit.

Děti si mohly vyzkoušet několik sportovních činností, které pro ně byly nachystané na školním hřišti. Mezi ně patřily například přehazovaná v písku, létající fotbal, závody v pytlích, hod na cíl nebo slalom.

Počasí se vydařilo a mohli jsme strávit celé odpoledne venku, kde si žáci aktivity užili a vyřádili se. Všichni se těšíme na další příjemnou společnou akci, která nás bude čekat.

Vychovatelky ŠD