Před Vánocemi se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Mezi žáky 8. a 9. ročníku se našlo 17 odvážlivců, kteří se nebáli jít s kůží na trh a prokázat cit pro mateřský jazyk.

Svoje úsilí věnovali jak gramatickým úkolům, tak slohové práci na téma Poprvé sám/sama …  Pořadí na prvních třech místech bylo velice vyrovnané, rozhodovaly jen maličkosti. Nejlépe si záludnostmi českého jazyka poradila Hana Minařiková z VIII. B, na druhém místě se umístila Anna Chromcová ze IX. B a třetí skončila Beáta Hadačová z IX. A.

Všem účastníkům děkujeme za projevenou náklonnost k českému jazyku a Hance budeme držet palce v okresním kole. 

Hana Kramářová