Během září, kdy počasí připomínalo svými teplotami spíše léto, se všechny šesté třídy zúčastnily adaptačního pobytu, jehož cílem je stmelit kolektiv, rozvíjet sociální dovednosti a podpořit pozitivní klima ve třídách.

Místem třídenního pobytu byl penzion Pod Smrkem v Horní Lipové. Skvělá kuchyně, krásné ubytování a vstřícní majitelé penzionu nám umožnili strávit dny plné her, výletů a aktivit, které si žáci báječně užili.  Na kolektivy čekal výlet do lesního baru, žáci VI. B a VI. A navštívili Faunapark, VI. C se seznámila s jeskyněmi Na Špičáku. Všechny třídy si nastavily svá třídní pravidla, jež budou dodržovat během pobytu ve škole. Hry jako podpisovka nebo „místa si vymění“ pomáhaly poznat nové spolužáky. Při talentmánii se žáci dozvěděli, v čem jsou jejich kamarádi dobří a co vše neobvyklého dokážou.  Některé aktivity je zase učily vzájemné spolupráci a empatii.

Na zpáteční cestě si šesté třídy rozšířily znalosti o historii, neboť navštívily hrad Sovinec, nebo zámek ve Velkých Losinách. Adaptační pobyt hraje důležitou roli při přechodu na 2. stupeň a poskytuje jedinečnou příležitost hlouběji se poznat a stmelit třídní kolektivy. A to se nám určitě podařilo.

Hana Kramářová