Žáci ŠD mohou ve školním roce 2019/20 navštěvovat tyto zájmové kroužky ŠD: 

Pondělí Sportovní gymnastika 15:30 – 16:30 R. Prnková    

Taneční kroužek 15:30 – 16:30 M. Skácelová

Úterý Volejbal 15:30 – 16:30 K. Šobrová    

Keramika 15:00 – 16:30 J. Kudlová

Středa Výtvarný kroužek 15:30 – 16:30 Š. Richterová  

Dramatický kroužek 15:00 – 16:30 V. Přidalová

Čtvrtek Miniházená 15:00 – 16:30 J. Dostálová   

Keramika 15:00 – 16:30 J. Kudlová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Vitamínový den
1. – 4. ročník
7. 4. 2020

 

Kyberprostor
Beseda s PČR, 7. ročník
7. 4. 2020

 

Exkurze
firma ADM Olomouc, 8.A
7. 4. 2020

 

Lazy goat
anglické divadlo, 4. a 5. ročník
8. 4. 2020

 

Last wish
anglické divadlo, 7. – 9. ročník
8. 4. 2020

 

Souboj čtenářů
6. C
15. 4. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
16. 4. 2020

 

Třídní schůzky

17:00
22. 4. 2020