Vzhledem k pozitivnímu ohlasu akademií programování uspořádaných v loňském roce dostala naše základní škola, jakožto i jiné školy, jejichž zřizovatelem je město Olomouc, možnost pořádat kroužek Micro:bit. Na realizaci aktivity Balíček micro:bit na ZŠ se podílejí Statutární město Olomouc, VOŠ a SPŠE Olomouc, OK4inovace a UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky.

Kroužek bude probíhat až do konce kalendářního roku v prostorách naší školy každou středu od 14 hodin pod vedením paní učitelky RNDr. Slavomíry Schubertové, PhD. Realizace výše zmíněných aktivit výraznou měrou přispěje k posílení zájmu žáků základních škol o technické obory i k rozvoji základních kompetencí pro navazující předměty ve vyšších ročnících SŠ, např. mikroprocesorová technika, automatizace, programování, vývoj databázových aplikací apod. BBC mikro:bit je kapesní programovatelný počítač se senzorem pohybu, zabudovaným kompasem a bluetooth modulem. Umí komunikovat s mobilem, tabletem i počítačem. Chytrá destička se dá programovat ve čtyřech různých programovacích softwarech na různých úrovních programování, od jednoduchého objektového programování až po JAVA skript. Program BBC mikro:bit byl vytvořen ve Velké Británii v roce 2016. Zahrnuje vytvoření základu pro dálkové ovládání autíčka, zobrazení zprávy pomocí diod či přehrávání písničky.

Slavomíra Schubertová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020