I ti nejmenší žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do online výuky. Před zahájením vyučování vždy projevili bezprostřední dětskou radost z toho, že se vidí, vesele na sebe mávali a zdravili se.

Během vyučování však byli velice ukáznění a k nastalé situaci se postavili s maximální vážností a odpovědností. Po pár dnech se aktivně naučili používat mikrofon a velmi brzy se ze sluchátek nesly věty oznamovací, rozkazovací nebo řady násobků.
Toto náročné období jsme i s takto malými dětmi zvládli neočekávaně dobře. A to i díky aktivní dopomoci zkušeného tatínka, který nám v začátcích radil, jak při práci postupovat.

Velká pochvala a dík patří tedy nejen dětem, ale i rodičům, kteří jim byli při práci velkou oporou. Protože mnozí z nich byli přítomni po celou dobu online výuky, měli tak možnost nahlédnout pod pokličku naší každodenní práce. Velmi nás potěšilo slyšet od nich slova chvály a ocenění za naši trpělivost a kvalitu odvedené práce.

Eva Thürriglová, TU II. A 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

15.06.2021, 16:00 – 17:00

 

Den s knihou
Projekt, 2. AC + 5. ABC
15.06.2021

 

Přírodopisná exkurze do LP
6. B
16.06.2021

 

Den s knihou
Projekt, 1. B
17.06.2021

 

Den s knihou
Projekt, 1. A
18.06.2021

 

Exkurze
Státní okresní archiv Olomouc, 7.B
18.06.2021

 

Den s knihou
Projekt, 2.B
21.06.2021

 

Sportovní turnaje
8. a 9. ročník
21.06.2021

 

Den s knihou
Projekt, 3. a 4. ročník
22.06.2021

 

Školní výlet
Velká Bystřice, 7. A
22.06.2021

 

Školní výlet
Hlubočky, 8. A
22.06.2021

 

Školní výlet
Domašov – Hrubá voda, 9. A
22.06.2021

 

Školní výlet
Praha, 9. B
22.06.2021

 

Sportovní turnaje
6. a 7. ročník
23.06.2021

 

Přírodovědná exkurze
Rozárium, 8. A
23.06.2021

 

Ředitelské volno
28.06. – 30.06.2021

 

Letní prázdniny
01.07. – 31.08.2021