I ti nejmenší žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do online výuky. Před zahájením vyučování vždy projevili bezprostřední dětskou radost z toho, že se vidí, vesele na sebe mávali a zdravili se.

Během vyučování však byli velice ukáznění a k nastalé situaci se postavili s maximální vážností a odpovědností. Po pár dnech se aktivně naučili používat mikrofon a velmi brzy se ze sluchátek nesly věty oznamovací, rozkazovací nebo řady násobků.
Toto náročné období jsme i s takto malými dětmi zvládli neočekávaně dobře. A to i díky aktivní dopomoci zkušeného tatínka, který nám v začátcích radil, jak při práci postupovat.

Velká pochvala a dík patří tedy nejen dětem, ale i rodičům, kteří jim byli při práci velkou oporou. Protože mnozí z nich byli přítomni po celou dobu online výuky, měli tak možnost nahlédnout pod pokličku naší každodenní práce. Velmi nás potěšilo slyšet od nich slova chvály a ocenění za naši trpělivost a kvalitu odvedené práce.

Eva Thürriglová, TU II. A 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce