Naše žákyně ze 7. ročníků se zúčastnily v DDM Olomouc Parlamentu dětí a mládeže.  Dětský parlament je dlouhodobým záměrem a příležitostí pro děti a mládež zajímající se o veřejný život města scházet se v Městském zastupitelstvu dětí a mládeže /MZDM/.

Svými názory a nápady se tak mohou mladí lidé podílet na veřejném životě města, podporovat či navrhovat projekty zaměřené na děti a mládež a vhodným způsobem upozorňovat na problémy, které se jich ve městě dotýkají.

Celá akce byla rozdělena do 2 dnů. První den se delegáti v DDM vzájemně seznamovali a řešili otázky týkající se Úmluvy o právech dítěte, Evropské unie a probíraly se i otázky zkvalitnění života dětí a mládeže v Olomouci. Na závěr byl vydán návrh usnesení, který měl být přednesen zástupcům města. Druhý den probíhalo jednání na olomoucké radnici v  zasedacím sále primátora, kde byl návrh usnesení předložen panu primátorovi Žbánkovi a panu náměstkovi Konečnému, kteří si návrhy se zájmem poslechli a vyjádřili se k nim.

Celá akce se nesla v přátelském duchu a přinesla žákyním mnoho nových zážitků a zkušeností. „Bylo to pro mě něco zcela nového a jsem ráda, že jsem se této akce nakonec zúčastnila. Líbilo se mi hlavně na radnici,“ shrnula akci Laura Čapková ze VII. A.

Milan Absolon

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Schůze delegátů SRPŠ

Učebna cizích jazyků (přízemí), 16:30
27.11.2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019