Naše žákyně ze 7. ročníků se zúčastnily v DDM Olomouc Parlamentu dětí a mládeže.  Dětský parlament je dlouhodobým záměrem a příležitostí pro děti a mládež zajímající se o veřejný život města scházet se v Městském zastupitelstvu dětí a mládeže /MZDM/.

Svými názory a nápady se tak mohou mladí lidé podílet na veřejném životě města, podporovat či navrhovat projekty zaměřené na děti a mládež a vhodným způsobem upozorňovat na problémy, které se jich ve městě dotýkají.

Celá akce byla rozdělena do 2 dnů. První den se delegáti v DDM vzájemně seznamovali a řešili otázky týkající se Úmluvy o právech dítěte, Evropské unie a probíraly se i otázky zkvalitnění života dětí a mládeže v Olomouci. Na závěr byl vydán návrh usnesení, který měl být přednesen zástupcům města. Druhý den probíhalo jednání na olomoucké radnici v  zasedacím sále primátora, kde byl návrh usnesení předložen panu primátorovi Žbánkovi a panu náměstkovi Konečnému, kteří si návrhy se zájmem poslechli a vyjádřili se k nim.

Celá akce se nesla v přátelském duchu a přinesla žákyním mnoho nových zážitků a zkušeností. „Bylo to pro mě něco zcela nového a jsem ráda, že jsem se této akce nakonec zúčastnila. Líbilo se mi hlavně na radnici,“ shrnula akci Laura Čapková ze VII. A.

Milan Absolon

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020