S velkým úspěchem se setkala přednáška pro rodiče, která se uskutečnila na naší škole. Aktuální téma „Děti, mládež a rizika na sociálních sítích“ přitáhlo do školy několik desítek rodičů, kterým velice poutavým a srozumitelným způsobem objasnil tuto problematiku kpt. Pavel Schweiner z Krajského ředitelství Policie České republiky, jenž je zároveň odborným konzultantem projektu E-Bezpečí.

Rodiče se seznámili se základními pojmy jako je kyberšikana, kybergrooming, sexting a sociální média. Všichni jsme si vědomi, že děti jsou nejméně jeden krok před námi ve schopnosti využívat moderní technologie a že je velkým omylem, když si myslíme, že doma jim žádná rizika nehrozí. Právě nekontrolovaný přístup na internetu může způsobit, že se stanou obětí tzv. predátora, který postupně navazuje s dětmi přátelství a může mít až katastrofální následky. Kapitán Schweiner nenásilně doplňoval teoretické informace skutečnými případy z praxe a apeloval na rodiče, aby měli kontrolu nad tím, s kým jsou jejich děti v kontaktu přes různé sociální sítě. Připomněl, že se dnes již nejedná pouze o Facebook, ale i Instragram nebo nejnověji TikTok a rovněž zdůraznil, že rizika se týkají v mnoha případech i dětí na prvním stupni.

Případy z praxe doplnila i kpt. Alena Pospíšilová, která se zabývá u Policie ČR trestnými činy a přestupky dětí a mladistvých. Oba lektoři rovněž vítají skutečnost, že některé školy již zavedly zákaz mobilních telefonů během celého pobytu ve škole. Ze zkušeností s projektem E-Bezpečí vyplývá, že tyto školy řeší mnohem méně případů týkajících se kyberšikany. 

„Akce byla velice přínosná, oba lektoři předvedli profesionální výkon. Spoustu rodičů některé informace doslova zmrazily a věřím, že jim zároveň otevřely oči. Lektoři nás vybídl k potřebě zajímat se ještě více o to, jak a s kým tráví děti svůj volný čas na sociálních sítích,“ zaznělo od Petry Friedecké. V podobném duchu se vyjádřili i další rodiče, kteří si i přes blížící se prázdniny našli čas, aby se s tímto aktuálním tématem seznámili. Naši školu naopak potěšil velký zájem a věříme, že se podobná akce uskuteční v příštím školním roce se stejným zájmem.

Hana Kramářová

Webové odkazy
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019