S velkým úspěchem se setkala přednáška pro rodiče, která se uskutečnila na naší škole. Aktuální téma „Děti, mládež a rizika na sociálních sítích“ přitáhlo do školy několik desítek rodičů, kterým velice poutavým a srozumitelným způsobem objasnil tuto problematiku kpt. Pavel Schweiner z Krajského ředitelství Policie České republiky, jenž je zároveň odborným konzultantem projektu E-Bezpečí.

Rodiče se seznámili se základními pojmy jako je kyberšikana, kybergrooming, sexting a sociální média. Všichni jsme si vědomi, že děti jsou nejméně jeden krok před námi ve schopnosti využívat moderní technologie a že je velkým omylem, když si myslíme, že doma jim žádná rizika nehrozí. Právě nekontrolovaný přístup na internetu může způsobit, že se stanou obětí tzv. predátora, který postupně navazuje s dětmi přátelství a může mít až katastrofální následky. Kapitán Schweiner nenásilně doplňoval teoretické informace skutečnými případy z praxe a apeloval na rodiče, aby měli kontrolu nad tím, s kým jsou jejich děti v kontaktu přes různé sociální sítě. Připomněl, že se dnes již nejedná pouze o Facebook, ale i Instragram nebo nejnověji TikTok a rovněž zdůraznil, že rizika se týkají v mnoha případech i dětí na prvním stupni.

Případy z praxe doplnila i kpt. Alena Pospíšilová, která se zabývá u Policie ČR trestnými činy a přestupky dětí a mladistvých. Oba lektoři rovněž vítají skutečnost, že některé školy již zavedly zákaz mobilních telefonů během celého pobytu ve škole. Ze zkušeností s projektem E-Bezpečí vyplývá, že tyto školy řeší mnohem méně případů týkajících se kyberšikany. 

„Akce byla velice přínosná, oba lektoři předvedli profesionální výkon. Spoustu rodičů některé informace doslova zmrazily a věřím, že jim zároveň otevřely oči. Lektoři nás vybídl k potřebě zajímat se ještě více o to, jak a s kým tráví děti svůj volný čas na sociálních sítích,“ zaznělo od Petry Friedecké. V podobném duchu se vyjádřili i další rodiče, kteří si i přes blížící se prázdniny našli čas, aby se s tímto aktuálním tématem seznámili. Naši školu naopak potěšil velký zájem a věříme, že se podobná akce uskuteční v příštím školním roce se stejným zájmem.

Hana Kramářová

Webové odkazy
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020