Stejně jako si Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko, tak jsme se i my ve 4. oddělení ŠD stali zahradníky a zaseli si semínka slunečnice, hrachu a osení. Každé semínko dostalo své jméno a také patřičnou péči. Netrvalo dlouho a ze semínek nám vyrostly první rostlinky.    

V. Přidalová