V rámci projektu Obejmi čtením, jemuž se naši žáci od května tohoto roku v pravidelných intervalech věnují, jsme byli vedením Domova seniorů Pohoda v Chválkovicích pozváni na zahradní slavnost.

Děvčata již v prvních okamžicích příjezdu do Pohody dostala od Lubomíra Vraje, vedoucího sociálního úseku zařízení, nelehký úkol, a tím bylo postarat se o atmosféru slavnosti. Bez ostychu se tak chopila zábavy na tanečnímu parketu, čímž motivovala i ostatní zúčastněné k tanci. Ochotně pomáhala s roznášením občerstvení těm, kteří měli omezené možnosti pohybu, starala se tak o potřeby klientů.  V průběhu přestávek se žákyně věnovaly komunikaci se seniory a naslouchání vzpomínek na podobné slavnosti za dob jejich mládí. Jelikož se vskutku odlišovaly od současných dob, děvčatům se toto vyprávění obzvláště zalíbilo, a tak ráda zůstala až do konce akce.

Nadšení smysluplně a zcela dobrovolně věnovat svůj volný čas lidem v těchto typech zařízení stále roste a dělá nám radost skutečnost, že se o tuto činnost zajímají další žáci. Děkujeme tímto Domovu seniorů Pohoda ve Chválkovicích za příjemně strávené odpoledne a těšíme se i v novém školním roce na pokračování naší spolupráce.

                                                                                                                   Zuzana Hostašová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
Volba povolání – Prostějov, 9.B
22.09.2021

 

Legiovlak
8. AC
23.09.2021

 

Přespolní běh
vybraní žáci 7. tříd
24.09.2021

 

Legiovlak
9. A
24.09.2021

Evropský den jazyků
27.09.2021

 

Státní svátek
Den české státnosti
28.09.2021

 

Beseda
9. A, KHS Olomouc
29.09.2021

 

Beseda
9. BC, KHS Olomouc
4.10.2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021

08 – 09.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 8.C
15.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 6.A
18.10.2021