Státní symboly v novém kabátě

Ani během distanční výuky žáci 9. ročníků nezaháleli. V rámci občanské výchovy měli zkusit navrhnout nové státní symboly pro 21. století.

V jejich pracích se objevoval vtip, nadsázka, ironie i skutečné výtvarné umění, jak se můžete přesvědčit v obrazové příloze. Nejlepší projekty byly ve spolupráci se SRPŠ oceněny.                                                                                                                                           

Milan Absolon

Baroko trochu jinak

Žáci 8. A se v hodinách dějepisu seznamovali se znaky baroka. Hledali jeho představiteli a poznávali významné kulturní památky této doby. Také se dozvěděli, že baroko nebylo jen uměleckým slohem, ale i životním stylem spjatým s katolickou vírou a dotčeným morovou epidemií. Někteří žáci si dali opravdu záležet a dokázali, že jsou nejen znalci historie, ale že dokážou informace zpracovat výtvarně nebo graficky.                                                                                                                                                                                                       Hana Kramářová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce