Ve dnech 25. 11. – 1. 12. 2019 se uskutečnilo první mezinárodní setkání žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+. V polském městě Bilgoraj se sešli zástupci několika zemí- Polska, České republiky, Turecka, Itálie, Rumunska a Řecka, aby společně pracovali na projektových úkolech.

Název projektu zní Vše v jedné ruce (All in one hand) a jeho cílem je ukázat, že je možné vzdělávat  všechny žáky společně bez ohledu na sociální, rasové, fyzické či mentální rozdíly. Společným tématem polského setkání byla inkluze prostřednictvím sportu. Žáci z partnerských zemí spolu se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami utvořili smíšené mezinárodní týmy a společně soutěžili v různých sportovních disciplínách. Přestože nebylo důležité, kdo se stane vítězem, všichni zúčastnění projevili sportovního ducha a do všech soutěží šli s plným nasazením. Naši školu reprezentovala děvčata ze 7.C,která prokázala velké odhodlání a  nadšení při plnění všech sportovních úkolů.

V podobné přátelské atmosféře se nesly i ostatní projektové aktivity, ať už to byla návštěva Centra pro mentálně a tělesně postižené, společné workshopy i canisterapie se žáky ze speciální školy, nebo výlet do předvánočního Krakowa.

Pro všechny to byla příležitost  poznat něco nového, udělat si nové kamarády a v neposlední řadě procvičit angličtinu. Velké poděkování patří partnerské polské škole za skvělou organizaci všech aktivit, hostitelským rodinám za perfektní zázemí, které poskytly našim děvčatům.

Po návratu z Polska jsme v rámci diseminace projektu vyzkoušeli jednu ze sportovních aktivit s vybranými žáky z 5.B, 6.B a 7.B v hodině TV a na video z této akce se můžete podívat níže.

Kateřina Skladaná

DSC_0203

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019