Stalo se již tradicí, že si v předvánočním shonu najdeme chvíli, abychom se učitelé, žáci, rodiče i ostatní společně sešli na vánočním jarmarku.

Na všechny návštěvníky čekala na Základní škole Zeyerova pestrá nabídka dílniček, kde si zejména děti mohly vyrobit drobné dárky v podobě různých druhů svíček, vánočních dekorací, voňavých mýdel nebo svícnů. V dílničce, kde se zdobily perníčky, byla připravena výstava krásných perníkových chaloupek, stromečků, Mikulášů i čertů. Návštěvníci měli tedy z čeho vybírat. Po škole byly rozmístěny stánky s vánočními výrobky, nebo si návštěvníci mohli zakoupit krásný dáreček vlastnoručně vyrobený dětmi v družině či pracovních činnostech.

Vánoční atmosféra se nesla celou vyzdobenou školou. Příjemnou náladu zpestřilo vystoupení malých žáků s flétničkami a kroužek Zpívanky školní družiny, když zazněly známé koledy. Nejen pro hosty ze zahraničí, kteří navštívili naši školu v rámci projektu Erasmus+, byly zahrány známé pohádky v anglickém jazyce. Vůně perníčků, punče, vánočního cukroví i palačinek se linula všude, návštěvníci si v klidu útulných kavárniček mohli popovídat s učiteli i mezi sebou navzájem.

Poděkování patří učitelům, kteří vše přichystali, dětem, jež byly vzornými pomocníky i účinkujícími, ale samozřejmě všem, kteří nás podpořili svoji návštěvou i slovy uznání a pochvaly.

Hana Kramářová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019