Stejně jako v minulých letech, nabízíme i letos žákům převážně 2.stupně ZŠ Zeyerova možnost účastnit se turistických výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Olomouce.

  • Na podzim a na jaře počítáme s výlety cca každý druhý až třetí týden (dle časových možností vedoucích, počasí…), nejčastěji v sobotu (kvůli dopravnímu spojení někdy v neděli). Informace o zamýšleném výletě (trasa, kilometráž, místo a čas srazu, místo a předpokládaný čas návratu, cena) budou vždy součástí přihlášky na tento konkrétní výlet. Zájemci si tuto přihlášku vyzvednou u jedné z vedoucích a nejpozději ve středu do 14 hodin přinesou peníze společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou.
  • Během zimy předpokládáme pouze několik krátkých výletů (spíš vycházek) v nejbližším okolí Olomouce.
  • Žák, který se do turistického kroužku přihlásí, se samozřejmě v žádném případě nemusí účastnit všech pořádaných výletů. Pojede jen na ty, které se mu z časových případně jiných důvodů hodí. Přihlášení se do turistického kroužku je spíš organizační záležitost, abychom měly zhruba představu, s jakou účastí můžeme počítat. Rozhodující bude samozřejmě vždy až přihláška na konkrétní výlet.

 

Organizace výletů bude následující :

  • Sraz bude v Olomouci přímo na nádraží (vlakovém nebo autobusovém) nebo na zastávce MHD, rozchod bude rovněž přímo na nádraží nebo zastávce po návratu do Olomouce.

Za dopravu žáka na místo srazu a z místa rozchodu odpovídají rodiče, popř. zákonní zástupci.  

  • Očekává se běžné turistické vybavení (pohodlné turistické boty, oblečení vhodné do přírody, pláštěnka…) s přihlédnutím k ročnímu období a předpovědi počasí. Samozřejmostí je batoh na záda, v nejhorším případě pro začátek alespoň taška přes rameno.
  • Předpokládá se, že účastníci budou mít na celý výlet jídlo a pití s sebou. S případným občerstvením v restauračních zařízeních během trasy se samozřejmě počítá, nelze ale na něj spoléhat.
  • Z předem vybraných peněz bude hrazeno především jízdné (budeme využívat státní 75% slevu), plánované vstupné (např. rozhledna apod.) popř. jiné drobné výdaje. Občerstvení event. jiné výlohy si hradí účastníci ze svého. Vybraná záloha bude vyúčtována nejraději ještě v dopravním prostředku během návratu případně na začátku příštího týdne ve škole.
  • Po zkušenostech z minulých let nebudou účastníci skupinově pojišťováni. Případné úrazové pojištění si musí každý sjednat individuálně.
  • Ve většině případů bude předpokládaný čas návratu uveden v několika variantách. Předem se totiž většinou nedá úplně přesně určit doba potřebná ke zdolání plánované trasy (záleží na schůdnosti a převýšení terénu, počasí, fyzické zdatnosti účastníků atd.). Obecně se dá říci: bude-li chladno a deštivo, vrátíme se dřív, bude-li pěkně, užijeme si pobyt v přírodě a vrátíme se později. Domníváme se, že v době mobilů nebude tato skutečnost žádným vážným problémem. (Přestože se jedná o školní akce, jsou na nich mobily z výše uvedeného důvodu povoleny.)

 

Věříme, že turistický kroužek rozšíří nabídku smysluplného využití volného času pro naše žáky.

 

Mgr Pavla Sedlářová, RNDr Marcela Šafaříková

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019