Stejně jako v minulých letech, nabízíme i letos žákům převážně 2. stupně ZŠ Zeyerova možnost účastnit se turistických výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Olomouce.

  • Na podzim a na jaře počítáme s výlety cca každý druhý až třetí týden (dle časových možností vedoucích, počasí…), nejčastěji v sobotu (kvůli dopravnímu spojení někdy v neděli). Informace o zamýšleném výletě (trasa, kilometráž, místo a čas srazu, místo a předpokládaný čas návratu, cena) budou vždy součástí přihlášky na tento konkrétní výlet. Zájemci si tuto přihlášku vyzvednou u jedné z vedoucích a nejpozději v pátek do 10 hodin přinesou peníze společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou.
  • Během zimy předpokládáme pouze několik krátkých výletů (spíš vycházek) v nejbližším okolí Olomouce.
  • Žák, který se do turistického kroužku přihlásí, se samozřejmě v žádném případě nemusí účastnit všech pořádaných výletů. Pojede jen na ty, které se mu z časových případně jiných důvodů hodí. Přihlášení se do turistického kroužku je spíš organizační záležitost, abychom měly zhruba představu, s jakou účastí můžeme počítat. Rozhodující bude samozřejmě vždy až přihláška na konkrétní výlet.

 

Organizace výletů bude následující :

  • Sraz bude v Olomouci přímo na nádraží (vlakovém nebo autobusovém) nebo na zastávce MHD, rozchod bude rovněž přímo na nádraží nebo zastávce po návratu do Olomouce.

Za dopravu žáka na místo srazu a z místa rozchodu odpovídají rodiče, popř. zákonní zástupci.  

  • Očekává se běžné turistické vybavení (pohodlné turistické boty, oblečení vhodné do přírody, pláštěnka…) s přihlédnutím k ročnímu období a předpovědi počasí. Samozřejmostí je batoh na záda, v nejhorším případě pro začátek alespoň taška přes rameno.
  • Předpokládá se, že účastníci budou mít na celý výlet jídlo a pití s sebou. S případným občerstvením v restauračních zařízeních během trasy se samozřejmě počítá, nelze ale na něj spoléhat.
  • Z předem vybraných peněz bude hrazeno především jízdné (budeme využívat státní 75% slevu), plánované vstupné (např. rozhledna apod.) popř. jiné drobné výdaje. Občerstvení event. jiné výlohy si hradí účastníci ze svého. Vybraná záloha bude vyúčtována nejraději ještě v dopravním prostředku během návratu případně na začátku příštího týdne ve škole. Žák, který zaplatí a pak se výletu nezúčastní, dostane samozřejmě peníze zpět.
  • Po zkušenostech z minulých let nebudou účastníci skupinově pojišťováni. Případné úrazové pojištění si musí každý sjednat individuálně.
  • Ve většině případů bude předpokládaný čas návratu uveden v několika variantách. Předem se totiž většinou nedá úplně přesně určit doba potřebná ke zdolání plánované trasy (záleží na schůdnosti a převýšení terénu, počasí, fyzické zdatnosti účastníků atd.). Obecně se dá říci: bude-li chladno a deštivo, vrátíme se dřív, bude-li pěkně, užijeme si pobyt v přírodě a vrátíme se později. Domníváme se, že v době mobilů nebude tato skutečnost žádným vážným problémem.

 

Věříme, že turistický kroužek rozšíří nabídku smysluplného využití volného času pro naše žáky.

 

Mgr. Pavla Sedlářová, RNDr. Marcela Šafaříková

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Recitační soutěž
Školní kolo, 2. a 3. ročníky
20. 2. 2019

 

Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo, vybraní žáci
20. 2. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 2. 2019

 

Slavnostní ukončení lyžování Rok s pohybem
Přihlášení žáci 2. ročníků, 8 – 12 hodin
21. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Recitační soutěž
Školní kolo, 4. a 5. ročníky
26. 2. 2019

 

Olympiáda v anglickém jazyce
Okresní kolo, vybraní žáci
27. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 2. 2019

 

Workshop
SŠ řezbářská Tovačov, 8. ročníky
28. 2. 2019

 

Den s knihou
1. stupeň
4. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
7. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. A
7. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. B
19. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 3. 2019

 

“Čas proměn”
dívky 7. ročníků
21. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. C
21. 3. 2019

 

“Jsme parta”
Preventivní program, 2. AB
25. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. A
25. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. BC
26. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 3. 2019

 

Doma a jinde (emigrace před 2. sv. válkou)
Zážitkový workshop, 9. B
29. 3. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. AB
1. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníků ZVZ

14:00 – 18:00
1. 4. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. C
2. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. A
2. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
4. 4. 2019