Stejně jako v minulých letech, nabízíme i letos žákům převážně 2. stupně ZŠ Zeyerova možnost účastnit se turistických výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Olomouce.

  • Na podzim a na jaře počítáme s výlety cca každý druhý až třetí týden (dle časových možností vedoucích, počasí…), nejčastěji v sobotu (kvůli dopravnímu spojení někdy v neděli). Informace o zamýšleném výletě (trasa, kilometráž, místo a čas srazu, místo a předpokládaný čas návratu, cena) budou vždy součástí přihlášky na tento konkrétní výlet. Zájemci si tuto přihlášku vyzvednou u jedné z vedoucích a nejpozději v pátek do 10 hodin přinesou peníze společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou.
  • Během zimy předpokládáme pouze několik krátkých výletů (spíš vycházek) v nejbližším okolí Olomouce.
  • Žák, který se do turistického kroužku přihlásí, se samozřejmě v žádném případě nemusí účastnit všech pořádaných výletů. Pojede jen na ty, které se mu z časových případně jiných důvodů hodí. Přihlášení se do turistického kroužku je spíš organizační záležitost, abychom měly zhruba představu, s jakou účastí můžeme počítat. Rozhodující bude samozřejmě vždy až přihláška na konkrétní výlet.

 

Organizace výletů bude následující :

  • Sraz bude v Olomouci přímo na nádraží (vlakovém nebo autobusovém) nebo na zastávce MHD, rozchod bude rovněž přímo na nádraží nebo zastávce po návratu do Olomouce.

Za dopravu žáka na místo srazu a z místa rozchodu odpovídají rodiče, popř. zákonní zástupci.  

  • Očekává se běžné turistické vybavení (pohodlné turistické boty, oblečení vhodné do přírody, pláštěnka…) s přihlédnutím k ročnímu období a předpovědi počasí. Samozřejmostí je batoh na záda, v nejhorším případě pro začátek alespoň taška přes rameno.
  • Předpokládá se, že účastníci budou mít na celý výlet jídlo a pití s sebou. S případným občerstvením v restauračních zařízeních během trasy se samozřejmě počítá, nelze ale na něj spoléhat.
  • Z předem vybraných peněz bude hrazeno především jízdné (budeme využívat státní 75% slevu), plánované vstupné (např. rozhledna apod.) popř. jiné drobné výdaje. Občerstvení event. jiné výlohy si hradí účastníci ze svého. Vybraná záloha bude vyúčtována nejraději ještě v dopravním prostředku během návratu případně na začátku příštího týdne ve škole. Žák, který zaplatí a pak se výletu nezúčastní, dostane samozřejmě peníze zpět.
  • Po zkušenostech z minulých let nebudou účastníci skupinově pojišťováni. Případné úrazové pojištění si musí každý sjednat individuálně.
  • Ve většině případů bude předpokládaný čas návratu uveden v několika variantách. Předem se totiž většinou nedá úplně přesně určit doba potřebná ke zdolání plánované trasy (záleží na schůdnosti a převýšení terénu, počasí, fyzické zdatnosti účastníků atd.). Obecně se dá říci: bude-li chladno a deštivo, vrátíme se dřív, bude-li pěkně, užijeme si pobyt v přírodě a vrátíme se později. Domníváme se, že v době mobilů nebude tato skutečnost žádným vážným problémem.

 

Věříme, že turistický kroužek rozšíří nabídku smysluplného využití volného času pro naše žáky.

 

Mgr. Pavla Sedlářová, RNDr. Marcela Šafaříková

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zájezd Slovensko
Vybraní žáci 2. stupně
15. – 18. 10. 2018

 

Bylinková pohádka
DDM Olomouc
1. AB
16. 10. 2018

 

Odpadová olympiáda
6. A
17. 10. 2018

 

micro:bit
Přihlášení žáci
17. 10. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
18. 10. 2018

 

Exkurze Praha

9. B

18. 10. 2018

 

Burza práce a vzdělání
9. ročníky
23. 10. 2018

 

Setkání členů žákovského parlamentu
24. 10. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
25. 10. 2018

 

Projektový den 100 let republiky

6. – 9. ročníky
26. 10. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
1. 11. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
8. 11. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
15. 11. 2018

 

Osvětim
9. ročníky
19. 11. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
22. 11. 2018

 

Scholaris
Přehlídka SŠ Olomouckého kraje
9. ročníky
22. 11. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
29. 11. 2018

 

A silly bear
Divadlo AJ
4. a 5.ročníky
29. 11. 2018

 

Jack and Joe
Divadlo AJ
7. – 9. ročníky
29. 11. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
6. 12. 2018

 

Předvánoční zájezd do Vídně
6. 12. 2018

 

Beseda k volbě povolání
Úřad práce Olomouc
9. B
6. 12. 2018

 

Beseda k volbě povolání
Úřad práce Olomouc
9. C
10. 12. 2018

 

Beseda k volbě povolání
Úřad práce Olomouc
9. A
11. 12. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
13. 12. 2018