Stejně jako v minulých letech, nabízíme i letos žákům převážně 2. stupně ZŠ Zeyerova možnost účastnit se turistických výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Olomouce.

  • Na podzim a na jaře počítáme s výlety cca každý druhý až třetí týden (dle časových možností vedoucích, počasí…), nejčastěji v sobotu (kvůli dopravnímu spojení někdy v neděli). Informace o zamýšleném výletě (trasa, kilometráž, místo a čas srazu, místo a předpokládaný čas návratu, cena) budou vždy součástí přihlášky na tento konkrétní výlet. Zájemci si tuto přihlášku vyzvednou u jedné z vedoucích a nejpozději v pátek do 10 hodin přinesou peníze společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou.
  • Během zimy předpokládáme pouze několik krátkých výletů (spíš vycházek) v nejbližším okolí Olomouce.
  • Žák, který se do turistického kroužku přihlásí, se samozřejmě v žádném případě nemusí účastnit všech pořádaných výletů. Pojede jen na ty, které se mu z časových případně jiných důvodů hodí. Přihlášení se do turistického kroužku je spíš organizační záležitost, abychom měly zhruba představu, s jakou účastí můžeme počítat. Rozhodující bude samozřejmě vždy až přihláška na konkrétní výlet.

 

Organizace výletů bude následující :

  • Sraz bude v Olomouci přímo na nádraží (vlakovém nebo autobusovém) nebo na zastávce MHD, rozchod bude rovněž přímo na nádraží nebo zastávce po návratu do Olomouce.

Za dopravu žáka na místo srazu a z místa rozchodu odpovídají rodiče, popř. zákonní zástupci.  

  • Očekává se běžné turistické vybavení (pohodlné turistické boty, oblečení vhodné do přírody, pláštěnka…) s přihlédnutím k ročnímu období a předpovědi počasí. Samozřejmostí je batoh na záda, v nejhorším případě pro začátek alespoň taška přes rameno.
  • Předpokládá se, že účastníci budou mít na celý výlet jídlo a pití s sebou. S případným občerstvením v restauračních zařízeních během trasy se samozřejmě počítá, nelze ale na něj spoléhat.
  • Z předem vybraných peněz bude hrazeno především jízdné (budeme využívat státní 75% slevu), plánované vstupné (např. rozhledna apod.) popř. jiné drobné výdaje. Občerstvení event. jiné výlohy si hradí účastníci ze svého. Vybraná záloha bude vyúčtována nejraději ještě v dopravním prostředku během návratu případně na začátku příštího týdne ve škole. Žák, který zaplatí a pak se výletu nezúčastní, dostane samozřejmě peníze zpět.
  • Po zkušenostech z minulých let nebudou účastníci skupinově pojišťováni. Případné úrazové pojištění si musí každý sjednat individuálně.
  • Ve většině případů bude předpokládaný čas návratu uveden v několika variantách. Předem se totiž většinou nedá úplně přesně určit doba potřebná ke zdolání plánované trasy (záleží na schůdnosti a převýšení terénu, počasí, fyzické zdatnosti účastníků atd.). Obecně se dá říci: bude-li chladno a deštivo, vrátíme se dřív, bude-li pěkně, užijeme si pobyt v přírodě a vrátíme se později. Domníváme se, že v době mobilů nebude tato skutečnost žádným vážným problémem.

 

Věříme, že turistický kroužek rozšíří nabídku smysluplného využití volného času pro naše žáky.

 

Mgr. Pavla Sedlářová, RNDr. Marcela Šafaříková

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Výměnný pobyt, Francie
Erasmus+, vybraní žáci
20. 5. – 28. 5. 2019

 

Jumping drums
4. ročníky
20. 5. 2019

 

Právní vědomí
Beseda, 8. A
21. 5. 2019

 

Testování SCIO
8. ABC
21. 5. 2019

 

Školní výlet
Baldovec, 9. B
21. – 22. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
23. 5. 2019

 

Tajemství stromů
Exkurze, 3. B
24. 5. 2019

 

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. 5. 2019

 

Škola v přírodě
4. ABC
27. 5. – 31. 5. 2019

 

Pythagoriáda
okresní kolo, vybraní žáci
28. 5. 2019

 

Školní výlet
Kunín, 2. AB
29. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
30. 5. 2019

 

Školní výlet
Brno, 7. B
30. 5. 2019

 

Zlatá farma
Exkurze, 2. ročníky
31. 5. 2019

 

Školní výlet
Kroměříž, 3. ABC
3. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
5. ABC
3. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
1. AB, 2. B, 3.AB
4. 6. 2019

 

„Rozhledna – svět očima z výšky“
TechnoChallenge, vybraní žáci
5. 6. 2019

 

Výlet + exkurze
Praha, 9. A
4. – 6. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
6. 6. 2019

 

Školní výlet
Hornolidečsko, 7. C
6. 6. 2019

 

Veletrh vědy a výzkumu
8. A
7. 6. 2019

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
informace do 1. tříd
16:00 v TV školy
10. 6. 2019

 

O pohár starosty
Atletické závody, vybraní žáci
11. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
13. 6. 2019

 

Obhajoby závěrečných prací
9. ročníky
14. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
2. A, 3. C, 5. ABC
17. 6. 2019

 

Exkurze
Nošovice, Marlenka; 7. ročník
18. 6. 2019

 

„Děti, mládež a rizika sociální sítě“
+
„Trestní odpovědnost dětí a mladistvých“
vzdělávání pro rodiče,
učebna 6. B, 16:30 – 18:00
19. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 6. 2019

 

Exkurze
SŠ Řezbářská Tovačov; výběr žáků 7. AB
20. 6. 2019

 

Bowling
4. ročníky
25. 6. 2019

 

Olympijský den
2. stupeň, 8:00 – 11:40
25. 6. 2019

 

Olympijský den
1. stupeň, 8:00 – 11:40
26. 6. 2019

 

Slavnostní ukončení školního roku
+ předávání vysvědčení
28. 6. 2019

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019