Blíží se významné výročí naší republiky, a proto jsme se se třídou IX. B vypravili na exkurzi do Prahy prohlédnout si místa, která jsou neodmyslitelně spjata s naší bohatou a často i pohnutou historií.

Nejdříve jsme si prošli výstavu sdružení Post Bellum – Paměť národa na Letné. Jednalo se o videoprojekce pamětníků hrůz, které prošly českým 20. stoletím a videomaping (projekci ve volném prostoru na libovolné objekty) zachycující nejzásadnější okamžiky československé moderní historie a hlavně dvě její totality, nacismus a komunismus. Přestože většina žáků zpočátku projevovala ohledně této akce jen vlažný zájem, vycházeli z prostor sloupořadí pod bývalým Stalinovým pomníkem zcela ohromeni a zaskočeni silou toho, co viděli a slyšeli.

Následně jsme se přesunuli na Pražský hrad, kde na nás už čekala zkušená a sympatická průvodkyně. Absolvovali jsme bezpečnostní prohlídku, policista se zaradoval, že jsme Češi, protože za celý den vidí v podstatě prý jen cizince, a vešli jsme do areálu, kudy kráčela historie. Viděli jsme toho tolik, že uvedeme jen zkrácený výčet. Obligátní fotka s hradní stráží, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatá ulička, Daliborka. Výlet jsme zakončili na Václavském náměstí.

Kdo chtěl, dozvěděl se hodně zajímavých věcí a viděl místa, která možná znovu uvidí, až pojede se svými vlastními dětmi do Prahy ukazovat jim krásy našeho hlavního města.

Milan Absolon, TU IX. B

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019