V prvních dnech roku 2018 navštívili naši školu po několika letech opět lektoři se vzdělávacím ekologickým programem Tonda Obal na cestách.

Tuto pojízdnou výstavu, která je na českých školách realizována již přes 20 let, navštívilo za dobu její existence přes 2 miliony dětí. Vzdělávací program pro žáky mladšího i staršího školního věku se zaměřuje na zvýšení podvědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Všichni víme, že třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Není náhodou, že 2/3 obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají také informační kampaně společnosti EKO-KOM, jejichž součástí je i výše zmíněný školní vzdělávací program.

Na teoreticky i prakticky zaměřené lekci se žáci prvního a čtvrtého ročníku dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli také možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů. Program děti zaujal a motivoval k pokračování třídění odpadu ve škole i s rodiči.

Pevně věřím, že vedení dětí ke třídění odpadu rodiči i školou již od útlého věku pomůže společně vystavět základy k  odpovědnému chování žáků v dalším životě.

 Mgr. Petra Příhodová