Ve středu 16. 12. proběhl v knihovně Jungmannova a ve třídě 1. B projektový den Slabikářová slavnost. Děti se na tento den připravovaly celé předslabikářové období během měsíců září až listopad. Díky letošní výjimečné situaci se mohl tento slavnostní den uskutečnit až před Vánocemi.

Projektový den začínal v prostorách knihovny Jungmannova, kde se žáků ujaly profesionální knihovnice této pobočky paní Libuše Soukopová a Petra Mazáčová. Po přivítání a prohlídce knihovny se žáci přesunuli do patra knihovny, kde již bylo vše připraveno na samotný průběh projektového dne.

Jednotlivé dvojice žáků byly třídní učitelkou postupně vyzývány k představení konkrétních písmen. Všechny děti  předvedly nazpaměť nejen básničku na konkrétní písmeno, ale také vše, co se o daném písmenku naučily ve vyučování. Po každé vydařené písmenkové říkance byly děti odměněny poučným a poutavým vyprávěním knihovnic, které si pro děti připravily zajímavosti ze života zvířete na konkrétní písmeno.

Po vědomostní části následovalo slavnostní předávání perníkových medailí, které pro děti upekla paní cukrářka. Místo slabikářů, které děti letos obdržely již v distanční výuce, předaly knihovnice dětem vázaný deník na zapisování přečtených knih. Děti byly pochváleny za zvládnutí předčtenářského období i za nestandardních podmínek. Jelikož se projektový den z výše uvedených důvodů přesunul až do předvánočního období, byly děti za své vědomosti knihovnicemi odměněny adventním programem, který si pro ně připravily. Program v knihovně se celou dobu nesl ve slavnostní náladě, umocněné vánoční atmosférou.

Po dvou vyučovacích hodinách se děti přesunuly zpět do školy, kde pro ně bylo ve třídě připraveno pokračování projektového vyučování. Následovala práce dětí ve skupinách s interaktivní tabulí a pracovními listy, jež navazovaly na poutavé vyprávění knihovnic a prakticky ho doplnily.

Výsledkem vědomostní a praktické části projektového dne bylo devět barevných kartonů, z nichž každý byl zaměřený na konkrétní písmeno z Živé abecedy s nalepenou vědomostní a praktickou částí z projektového dne. Celý den se vydařil, děti domů odcházely s pocitem dobře vykonané tříměsíční práce, za kterou byly po zásluze oceněny.                                                                                                                                 

Mgr. Petra Příhodová, TU

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zápis do 1. třídy
14:00 – 17:00
06. – 16. 04. 2021

 

Olympiáda – český jazyk
krajské kolo, online, vybraní žáci
06. 04. 2021

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30, online
07. 04. 2021