Poslední dubnovou středu se otevřela naše škola veřejnosti. Během Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout třídy, tělocvičny, školní družinu, jídelnu a navštívit zájmové kroužky.

V dopoledních hodinách se ve třídách střídali převážně rodiče a prarodiče současných prvňáků a druháků, aby mohli na vlastní oči sledovat, jak jejich ratolesti zvládají školní povinnosti. „Syn má velice hodné učitele a do školy se každý den moc těší. Viděl jsem, jak jsou děti šikovné a v jak hezkém prostředí se učí. Jsem rád, že jsem mohl vidět syna i v jiných okamžicích, než z jakých ho známe z domova,“ pochválil školní akci otec Aleše Horáčka ze 4. B. Osobní návštěvou a zhlédnutím vyučování si mohli návštěvníci udělat vlastní obrázek o naší škole, která se věnuje dětem i mimoškolními aktivitami.

V odpoledních hodinách pokračovala pro zájemce prohlídka školy, které se ujali šikovní deváťáci. Návštěvníky provedli všemi zákoutími školy a třídami, v některých učebnách se zájemci mohli zúčastnit různých aktivit. Někteří se zapojili do netradiční hodiny hudební výchovy, kdy používali místo hudebních nástrojů kelímky nebo barevné plastové trubky, velký zájem byl o výuku angličtiny pro nejmenší nebo sportovní kroužky. V keramické dílně tvořili malí „umělci“ krásné podkovy pro štěstí, proběhla také prezentace hry Elektroregion, kterou vymysleli žáci naší školy. „Škola se nám moc líbí, působí na nás velice pozitivně. Přišli jsme na prohlídku, protože bychom si přáli, aby dcera navštěvovala tuto školu od šesté třídy,“ shrnula své dojmy a přání Pavla Indrová.

Všichni pedagogové, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli, si jako odměnu za svou píli odnesli slova chvály a poděkování od všech návštěvníků naší školy.

Hana Kramářová

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
13. 12. 2018

 

„Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje 2018“

Dětská charitativní show
3. ročníky
13. 12. 2018

 

Den finanční gramotnosti
Moravská střední škola
9. A
13. 12. 2018

 

Prezentace a beseda zástupců SŠ polygrafické Olomouc
9. C
14. 12. 2018

 

Beseda na téma kyberšikana
7. A
17. 12. 2018

 

Beseda na téma kyberšikana
7. B
18. 12. 2018

 

Beseda na téma kyberšikana
7. C
19. 12. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 12. 2018

 

Jeden den s fyzikou
PřF UP, 8. A
20. 12. 2018

 

Vánoční prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
3. 1. 2019

 

Kreativní bubnování
Jumping drums
8. ABC
9. 1. 2019

 

Kamarády mít, kamarádem být
preventivní program
1. ročníky
10. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
10. 1. 2019

 

Broučci
Moravské divadlo Olomouc
3. ročníky
10. 1. 2018

 

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2018

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2018