Poslední dubnovou středu se otevřela naše škola veřejnosti. Během Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout třídy, tělocvičny, školní družinu, jídelnu a navštívit zájmové kroužky.

V dopoledních hodinách se ve třídách střídali převážně rodiče a prarodiče současných prvňáků a druháků, aby mohli na vlastní oči sledovat, jak jejich ratolesti zvládají školní povinnosti. „Syn má velice hodné učitele a do školy se každý den moc těší. Viděl jsem, jak jsou děti šikovné a v jak hezkém prostředí se učí. Jsem rád, že jsem mohl vidět syna i v jiných okamžicích, než z jakých ho známe z domova,“ pochválil školní akci otec Aleše Horáčka ze 4. B. Osobní návštěvou a zhlédnutím vyučování si mohli návštěvníci udělat vlastní obrázek o naší škole, která se věnuje dětem i mimoškolními aktivitami.

V odpoledních hodinách pokračovala pro zájemce prohlídka školy, které se ujali šikovní deváťáci. Návštěvníky provedli všemi zákoutími školy a třídami, v některých učebnách se zájemci mohli zúčastnit různých aktivit. Někteří se zapojili do netradiční hodiny hudební výchovy, kdy používali místo hudebních nástrojů kelímky nebo barevné plastové trubky, velký zájem byl o výuku angličtiny pro nejmenší nebo sportovní kroužky. V keramické dílně tvořili malí „umělci“ krásné podkovy pro štěstí, proběhla také prezentace hry Elektroregion, kterou vymysleli žáci naší školy. „Škola se nám moc líbí, působí na nás velice pozitivně. Přišli jsme na prohlídku, protože bychom si přáli, aby dcera navštěvovala tuto školu od šesté třídy,“ shrnula své dojmy a přání Pavla Indrová.

Všichni pedagogové, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli, si jako odměnu za svou píli odnesli slova chvály a poděkování od všech návštěvníků naší školy.

Hana Kramářová

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda s Policií ČR
5.C
24. 4. 2018

 

Jak na seminární práci?
KMOL, 9. A
24. 4. 2018

 

Losování žáků do 1. tříd
25. 4. 2018

 

Schůzka rodičů žáků 4.tříd
ke Škole v přírodě
25. 4. 2018

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
25. 4. 2018

 

Plavání
2. ABC
26. 4. 2018

 

Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1.r.
27. 4. 2018

 

Voda nad zlato
ekoprogram DDM Jánského

3. B
27. 4. 2018

 

Kočička Ola
1. B
2. 5. 2018

 

Beseda s Policií ČR
5.AB
2. 5. 2018

 

Plavání
2. ABC
3. 5. 2018

 

Buďte pány svého času, je tu Time management
Workshop BEA Campus
9.AB
3. 5. 2018

 

Beseda s Policií ČR
1.AB + 3.AB
3. 5. 2018

 

Beseda s Policií ČR
2.ABC + 3.C
4. 5. 2018

 

Ředitelské volno
viz úřední deska
7. 5. 2018

 

Beseda s Policií ČR
5.C
9. 5. 2018

 

Fotografování tříd
9. 5. 2018

 

Plavání
2. ABC
10. 5. 2018

 

Jak na seminární práci?
KMOL, 9. B
14. 5. 2018

 

Zubní prohlídka žáků
2.C + 3.C + 4.AB + 5.A
14. 5. 2018

 

Zubní prohlídka žáků
6.B + 8.AB
15. 5. 2018

 

Zubní prohlídka žáků
6.C + 7.ABC
16. 5. 2018

 

Královna Koloběžka První
divadelní představení
1. Stupeň
16. 5. 2018

 

Zubní prohlídka žáků
5.BC + 6.A
17. 5. 2018

 

Plavání
2. ABC
17. 5. 2018

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
22. 5. 2018

 

Plavání
2. ABC
24. 5. 2018

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
7. A
24. 5. 2018

 

Škola v přírodě
4. ročníky
28. 5. – 1. 6. 2018

 

Odevzdání závěrečných prací
9. ročníky
31. 5. 2018

 

Plavání
2. ABC
31. 5. 2018

 

Plavání
2.ABC
7. 6. 2018

 

Ledovcová stezka
školní výlet 3. B
7. 6. 2018