V průběhu celého měsíce listopadu jsme si připomínali události, které souvisejí s listopadovými událostmi roku 1989 a následným koncem komunistického režimu v ČSR.

Na druhém stupni proběhla ve všech třídách anketa, co vědí současní žáci o tomto významném mezníku československých dějin. Průzkumem jsme zjistili, že na základní otázky k tomuto tématu dokázala správně odpovědět maximálně třetina respondentů. Připravili jsme proto dynamickou výstavu se základními fakty umístěnou na schodech, aby žáci při přesunech po budově školy tato fakta vnímali nebo i cíleně četli a vstřebávali.

Ve vestibulu školy byly instalovány 2 panely s výstavou ke 30 letům svobody. Jeden panel byl zaměřen na revoluci v Olomouci a druhý ukazoval dobové revoluční plakáty. V pátek 15. listopadu přišli zájemci oblečeni v barvách trikolory, aby si ještě jednou připomněli, že svoboda není zadarmo.

Na konci listopadu jsme žákům pokládali stejné otázky týkající se listopadu 1989 a zjistili jsme, že přibližně tři čtvrtiny dotazovaných již znají základní údaje o sametové revoluci, což pro nás byl signál, že naše snaha přinesla ovoce.

Mgr. Milan Absolon

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme další akce.