Na konec školního roku se většina žáků těší, ale u deváťáků je to trochu jiné. Najednou je před nimi nová výzva v podobě nástupu na střední školu, čekají je noví spolužáci a učitelé. A se Zeyerkou se  chtě nechtě musí rozloučit. Již podruhé se tak stalo během stužkování na školním hřišti.

Poslední červnovou středu se zaplnilo školní hřiště rodiči, blízkými kamarády, učiteli a hlavní roli zde měli právě žáci devátých tříd.  Po nástupu a slavnostním proslovu ředitelky školy následovalo stužkování tří devátých tříd. Dojemné proslovy shrnuly devět let na Zeyerce s mnoha nezapomenutelnými zážitky a byly zároveň i poděkováním nejen třídním učitelům, ale všem pedagogům, kteří je na jejich procházce základním vzděláváním provázeli. Poté byli oceněni žáci s nejlepšími závěrečnými pracemi.

Druhá část slavnostního programu patřila kulturnímu vystoupení. To zahájil dechový soubor ZUŠ, do něhož patří i Milan Kříž z IX. C. O bubenickou show se postaral Libor Karas z IX. B a žáci z IX. A seznámili hosty se svými výrobky, s nimiž získali několik ocenění na soutěžích.

Všechny třídy předvedly krásná taneční vystoupení a poté se již rozjela volná zábava. Pro všechny hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postarali sami rodiče, hloučky se tvořily i u stánku s kávou a míchanými nápoji. Kdo nechtěl pouze konverzovat, mohl si zahrát společně s dětmi i učiteli fotbal nebo plážový volejbal. Zájemci si opékali špekáčky, které zajistilo SRPŠ.

Během celého odpoledne panovala velmi příjemná atmosféra, o čemž svědčí milá slova a vřelá poděkování na adresu školy nejen samotných žáků, ale i jejich rodičů.

Hana Kramářová